Brandweer verhuist

De Rhenense Gemeenteraad is op 21 maart akkoord gegaan met de bouw van een nieuwe brandweerpost in Elst. De post komt op het perceel van Stichting De Boom, recht tegenover de Woudweg in Elst.

RHENEN - Omdat dit perceel de bestemming 'natuur' heeft moet er een wijziging in het bestemmingsplan komen, een procedure die ongeveer 9 maanden in beslag neemt. De brandweer hoopt begin 2019 de nieuwe kazerne in gebruik te kunnen nemen. De bouwkosten zijn begroot op 1,6 miljoen euro. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar een geschikte plaats voor de brandweerpost. In totaal zijn ongeveer vijftien locaties de revue gepasseerd en uiteindelijk is er een keus gemaakt tussen de huidige locatie, achter het voormalige Dorpshuis en de locatie van Stichting De Boom. 

Tijdens de discussie in de raad bleek dat alle partijen het eens waren over de noodzaak van een nieuwe brandweerpost. De gekozen locatie bleek een struikelblok voor Rhenens Belang, D66 en Nieuw Democraten.  Het voornaamste argument is dat grond aan de natuur wordt onttrokken en zichtlijnen op de Rijn vanuit het dorp worden onderbroken. Ana Hulsebosch (RB) had daarnaast zorgen over de veiligheid van fietsende schooljeugd en de mogelijkheid van lange, zelfs gerechtelijke bezwaarprocedures van omwonenden. Zij en Willy Hoorn (D66) hebben een  voorkeur voor bouw op de bestaande locatie achter het Dorpshuis.  Willem Oorschot (ND) verwijt het college een gebrek aan creativiteit bij het vinden van de juiste locatie.  
Portefeuillehouder, burgemeester Hans van der Pas is blij met de unanieme steun voor de noodzaak van een brandweerpost. Hij geeft aan dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de locatie, dat er op elk alternatief wel wat aan te merken valt en dat men in de meeste gevallen niet blij is  met de komst van een brandweerpost in de directe woonomgeving in verband met overlast.  De gekozen locatie is naar zijn mening de meest geschikte.  De provincie is ook akkoord (het perceel ligt buiten de rode contour en mag eigenlijk niet bebouwd worden).  
Voor angst op precedentwerking, uitgesproken door meerdere partijen, waarbij mogelijk de gehele rand wordt volgebouwd, is geen reden, aldus Jos Klinken (VVD): "Daarvoor dient een bestemmingsplanwijziging uitgevoerd te worden en dat is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, wij zijn daar dus bij".  
De Raad gaat akkoord met 12 voor- en 4 tegenstemmen, Piet van Leeuwen (SGP) was niet aanwezig. Johan Klaassens, postcommandant van de Brandweer Elst is blij met het genomen besluit. "De locatie ligt iets dichter bij de woonadressen van de brandweerlieden en heeft dus een gunstig effect op de aanrijtijden". Het brandweerkorps Elst telt 20 vrijwillige spuitgasten. Klaassens hoopt op een oplevering eind 2018, begin 2019. 
 

Meer berichten