Logo rhenensebetuwsecourant.nl


Links op de foto teamchef Robert Doornbusch en burgemeester Kottelenberg spraken over de sluiting en opening van de politiepost in Neder-Betuwe en andere werkwijze. (Foto: Marco Diepeveen)
Links op de foto teamchef Robert Doornbusch en burgemeester Kottelenberg spraken over de sluiting en opening van de politiepost in Neder-Betuwe en andere werkwijze. (Foto: Marco Diepeveen)

Politie opent nieuw steunpunt aan de Cuneraweg in Ochten

OCHTEN/KESTEREN - Met de sluiting van het politiebureau in Kesteren op 1 september verdwijnt de politie niet uit Neder-Betuwe. Want precies een maand eerder opent een steunpunt bij de brandweerkazerne aan de Cuneraweg in Ochten. Bovendien gaat de politie flexibeler werken.

Deze organisatorische verandering past bij de transformatie van de politie in Rivierenland. "Team De Waarden behoudt Tiel als oproeplocatie", benadrukt teamchef Robert Doornbusch. "Dat bureau blijft in stand. Maar het is niet efficiënt en nuttig meer dat de politiebureaus in de dorpen constant worden bemenst. Agenten horen eigenlijk op straat."

Digitaal

Steeds meer mensen doen digitaal aangifte. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om elders met de politie te spreken. Thuis, op het werk, net waar je maar wilt. Dankzij de automatisering zijn agenten voor administratie niet meer afhankelijk van hun kantoorplek. De politie komt dus naar je toe, in plaats van andersom. Contextgedreven werken heet dit: van buiten naar binnen werken. De buurt bepaalt mede waar de politie haar prioriteiten legt. "Echt maatwerk. Hiermee voelen de agenten dat ze er meer voor de burger kunnen zijn. Daarnaast verhoogt het de zichtbaarheid in de wijk."

Op afspraak

Het oude politiebureau in Kesteren was te groot. Het nieuwe politiesteunpunt is kleiner en kent beperkte openingstijden met minder bezetting. Hier aangifte doen gaat meestal op afspraak. De centrale ligging, de nabijheid van de A15 en de huisvesting bij de brandweer scheppen voordelen. "De herkenbaarheid van de wijkagent is veranderd", zegt burgemeester Kottelenberg.

"Niet elk dorp heeft meer een politiebureau. Veel (vooral oudere) inwoners betreuren het dat politiebureaus sluiten. We zijn gewend om op het bureau aangifte te doen."

Die tijd ligt echter achter ons. Het is hetzelfde als met banken en gemeentehuizen: veel zaken regelt de burger digitaal en op afspraak.

"De verhuizing naar Ochten en de nieuwe werkwijze van de politie doen zeker geen afbreuk aan de bereikbaarheid, beschikbaarheid en herkenbaarheid van de agenten. Het wordt alleen anders georganiseerd."

Personeelskrimp

De teamchef constateert dat de contactmogelijkheden van de politie nog vrij onbekend zijn bij het grote publiek. Al functioneren Twitter en WhatsApp wel uitstekend. "Buurtpreventie-appgroepen vormen de ogen en oren van de politie. Die helpen ons enorm. Twitterende wijkagenten zorgen voor de noodzakelijke terugkoppeling en transparantie."

Hoe flexibel en efficiënt de Betuwse politie ook werkt, ze ontkomen niet aan het inleveren van personeelscapaciteit. "Helaas moeten we van 202 fte's naar 177. Dat ga je merken." De burgemeester deelt deze zorg. "Weliswaar kan ik het beleid niet bepalen, maar wel invloed uitoefenen. En ik volg de ontwikkelingen op de voet."

Een ander zorgpunt vormen de lange aanrijtijden. De politie is tussen de 65 en 88 procent van de Prio 1-meldingen binnen het gestelde kwartier aanwezig. De norm ligt op 85 procent.

Reageer als eerste
Meer berichten