Logo rhenensebetuwsecourant.nl


Vrijwilligers gezocht voor opzetten 'buurthuis' Rhenen Hoog

RHENEN - In het artikel "Naam gezocht voor plein in Rhenen" zijn we al ingegaan op de problematiek rond het plein aan de Valleiweg. Naast verschillende andere nog lopende plannetjes hebben we nu in samenspraak met wethouder Simone Veltboer besloten om te onderzoeken of er vanuit de bewoners van Rhenen Hoog vrijwilligers gevonden kunnen worden voor het opzetten van een "buurthuis" cq ontmoetingsplek.

Ontmoetingsplek

Tijdens onze wijkwandeling in juni op Rhenen Hoog hebben we speciaal aandacht gevraagd voor de situatie op de Valleiweg. Tot 2 jaar geleden was dit kleine winkelcentrum met supermarkt het middelpunt van de wijk waar iedereen elkaar tegenkwam en even kon bijpraten.

Inmiddels is de supermarkt verdwenen wat als direct gevolg heeft dat de wijkbewoners elkaar minder ontmoeten. Na veel praten, overleggen en plannen maken om dit gemis/probleem op te lossen is er nog steeds niets gebeurd.

Koffiepunt

Wij willen nu een initiatief starten om de functie van ontmoetingsplek weer terug te brengen en willen beginnen met het inrichten van een koffiepunt waar op enkele momenten in de week met elkaar koffie kan worden gedronken. Hiervoor zoeken we een (of meer) vrijwilligers die dit gaan opzetten en organiseren. Voor de toekomst zijn we gaan lobbyen bij de gemeente en fracties van de politieke partijen om dit zo snel mogelijk hoog op de agenda te krijgen zodat er vanuit de gemeente plannen worden gemaakt voor een buurthuisfunctie centraal in de wijk.

Als u tijd hebt en u zich verdienstelijk wilt maken voor de leefbaarheid in UW wijk, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Reageren kan per e-mail aan: wijkcomiterhenen@rhenen.nl

Reageer als eerste
Meer berichten