Logo rhenensebetuwsecourant.nl


Een situatieschets met de huidige grens (groen) en een mogelijk nieuwe grens (blauw), doorlopend langs de Cuneraweg.
Een situatieschets met de huidige grens (groen) en een mogelijk nieuwe grens (blauw), doorlopend langs de Cuneraweg.

Grenscorrectie met Veenendaal: Rhenense raad beslist

VEENENDAAL/RHENEN - Veenendaal Bureau Berenschot heeft een draagvlakonderzoek onder bewoners van Rhenens grondgebied (Veeneind) tegen de grens van Veenendaal afgesloten. Het onderzoek is de eerste fase in een proces, waarin over een mogelijke grenscorrectie tussen beide gemeenten wordt besloten.

Veenendaal en Rhenen hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan Berenschot met de op dracht vast te stellen in hoeverre de 400 bewoners van het gebied behoefte hebben aan een grenswijziging. Berenschot heeft via een enquête onderzocht of de bewoners van 99 woonadressen en 56 bedrijven (op 25 unieke adressen) tevreden of ontevreden zijn over de loop van de huidige grens.

Grote deelname

De deelname aan de vragenlijst bij de bewoners was groot 74 adressen (75 procent) reageerden, bij de bedrijven (56 adressen) was dat minder beduidend minder, 11 bedrijven (20 procent) namen de moeite de enquête in te vullen.

De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.
Over het algemeen zijn bewoners en bedrijven in gelijke mate tevreden en ontevreden over de huidige grens tussen beide gemeenten.

Wel is er een duidelijke meerderheid, die de grenscorrectie een belangrijk onderwerp vindt.
Redenen voor tevredenheid zijn: men woont al langer in Rhenen en wil dat zo houden, Rhenen heeft een beter imago, huizenprijzen in Rhenen hoger. Belangrijkste redenen voor ontevredenheid: geen glasvezel voor Rhenense adressen, grens is niet logisch, adressen zijn lastig te vinden, de kosten voor OZB en gemeentelijke heffingen zijn in Rhenen hoger. De ontevredenheid bij bedrijven wordt mede veroorzaakt door onenigheid met het gemeentebestuur over ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf of gronden.

Kosten

Een aantal bedrijven verwacht substantiële kosten voor het wijzigen van hun adressen en vindt dat de gemeenten hen hierin tegemoet moet komen.
Bij bewoners van de Cuneraweg is er duidelijk een meerderheid, die tevreden is met de huidige gemeenteafscheiding. Dat komt doordat een groot deel van hen al langer daar woont en zich meer betrokken bij Rhenen voelt.

Scenario's

Berenschot schetst een viertal scenario's voor een volgende fase.
1. Grens niet wijzigen, los problemen op pragmatische wijze op.
2. Grens verleggen tot op Cuneraweg, dan is er een logische grens tussen beide gemeenten.
3. Grens op basis van ontsluitingsrichting. Straten, die uitkomen op Veenendaals grondgebied toevoegen aan Veenendaal.
4. Grens, direct achter woningen Cuneraweg, daarmee wordt recht gedaan aan de verschillen in draagvlak voor de verschillende buurten.

De initiatiefnemers van het onderzoek, de burgemeesters Van der Pas (Rhenen) en Kolff (Veenendaal) hebben besloten het initiatief voor een volgende stap aan de Rhenense gemeenteraad te laten.

De onderzoeksresultaten van Berenschot zijn te vinden op: www.rhenen.nl onder het kopje 'Nieuws'.

Het college van B&W van Rhenen komt volgende maand met een raadsvoorstel en in september zal een rondetafelgesprek met inspreekmogelijkheden over dit onderwerp worden gehouden, waarna in de raadsvergadering van 19 september wordt besloten over een eventuele volgende stap.
De onderzoeksresultaten van Berenschot zijn te vinden op: www.rhenen.nl onder het kopje 'Nieuws'.

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten