De Stationsstraat in Rhenen, één van de straten die in aanmerking komen voor een ontheffing. (Foto: Henk Jansen)
De Stationsstraat in Rhenen, één van de straten die in aanmerking komen voor een ontheffing. (Foto: Henk Jansen)

Uitbreiding ontheffing spitsafsluiting in Rhenen

Rhenen - De Rhenense Gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 19 september vóór een verruiming van de ontheffingsregeling voor de spitsafsluiting gestemd. De straten ten westen van de Hucht tot aan en inclusief de Duistereweg komen nu ook in aanmerking voor een ontheffing.

Eerder had het College van Burgemeester en Wethouders al besloten De Grebbeweg, Het Grebbekwartier Zuid, De Vogelenzang en de Herenstraat, tot aan de rotonde Nieuwe Veenendaalseweg) toe te voegen aan de lijst van toegestane ontheffingen. De fracties van D66, PCR SGP en het CDA hadden een motie ingediend waarin werd gevraagd om toevoeging van het gebied ten westen van de N233 en ten zuiden van de Herenstraat. Dit op basis van een fout in het evaluatierapport, waarin is vermeld dat dit gebied toegankelijk was vanaf de Cuneralaan op de Herenstraat bij de rotonde Nieuwe Veenendaalseweg. Dat klopt niet omdat die toegang uitsluitend voor fietsers en wandelaars mogelijk is. Verantwoordelijk wethouder excuseerde zich voor de 'verschrijving', maar zag vooralsnog niet de noodzaak de gevraagde uitbreiding toe te staan. Hij had geen klachten gehoord uit de betreffende wijk, vooral de bewoners van het Grebbekwartier hadden tijdens de evaluatie hun stem laten horen. De gemeenteraad stemde unaniem voor de motie. Een tweede motie over het onderwerp, uitgebracht door de ChristenUnie werd ingetrokken, toen bleek dat daar geen draagkracht voor was. Fractievoorzitter Nico Drost wilde graag voor álle Rhenense inwoners de mogelijkheid van een ontheffingsaanvraag wordt opengesteld. Kleijn daarover: "Dan wordt het goede effect van een ontlasting van de wijken rond de Spoorbaanweg en de Kastanjelaan teniet gedaan. Uit tellingen blijkt dat dertig procent van het sluipverkeer bestond uit automobilisten die ook daadwerkelijk de Rijnbrug overgaan tijdens de avondspits".

Geertje Wiesenekker wilde wel graag een hardheidsclausule als inwoners van buiten het ontheffingengebied op basis van goede motivatie een ontheffing aanvragen. Burgemeester van der Pas gaf aan dat het college zeer zorgvuldig met dergelijke aanvragen om gaat.

Meer berichten