'Géén precariobelasting voor burgers in Rhenen'

foto: PR
foto: PR (Foto: Martine Scholl)

Rhenen - De tering naar de nering zetten, is moeilijk, verhogen van belastingen makkelijk. Maar Rhenens OZB is al te hoog! En vroeger was het oppotten van Rhenens belastinggeld niet moeilijk, maar nu is gebleken dat de Rhenenaar zo naar de rechter loopt. En dan moet de gemeente –bij ongelijk- het opgepotte geld weer teruggeven aan de burgers, zoals met de rioolbelasting gebeurde…

Onze bestuurders moesten dus een beetje slim te werk gaan. Ze joegen een precarioverordening, een belasting over strekkende meters leidingen en kabels onder de gemeentelijke troittoirs, door de raad en ze dachten dat de Vitens-en, Ziggo’s en Stedins van deze wereld zich een oor zouden latenaannaaien. Boeren slimheid, want waarom zouden nutsleveranciers deze extra belastingen niet aan de klanten doorberekenen?

Proefkonijn Vitens liep gelijk naar de rechter: Of de gemeente gek geworden was om haar meest primaire verantwoordelijkheid, de beschikbaarheid van de basisvoorziening drinkwater, zo te gaan verzwaren? Is er dan geen voedselbank in Rhenen? Maar de rechter oordeelde dat de raad had staan ja-knikken bij het gemeentelijke voorstel (wat recent wéér gebeurde met de acceptatie van de Precarioverordening-2018 m.b.t. kabels/leidingen). En wat een beetje dom is, is niet onrechtmatig; dus moest waterleidingbedrijf Vitens in hoger beroep…

Toen stuurde Vitens alle Rhenenaren een heldere uitleg, waarin ze zich verzet tegen de nieuwe belasting. Ze beschouwt het als een bestuurlijke miskleun. Ze ziet het als gemeentelijke sluwheid dat Vitens de hete gemeentelijke belastingkolen uit het vuur mag gaan halen, via háár incassosysteem.

Rhenen stelt ‘ niet geamuseerd’ te zijn, nu Vitens tot doorberekening overgaat; het hoger beroep loopt immers nog. Ze vergeet daarbij dat Rhenen in 2015 deze extra belastingen heeft geïntroduceerd en het meer dan coulant is, dat Vitens nu pas tot doorberekening overgaat.

De raadsverkiezingen komen er aan. De timing is uitstekend voor burgerlijke correcties vanwege alle komende belastingverhogingen. Rhenenaren kunnen dus warmlopen om hun frustraties over de nieuwe belastingen richting te geven met corrigerend stemgedrag, nl. door die partijen sterk te maken die zich inzetten voor onmiddellijke intrekking van de Precarioheffing-2018 op leidingen.

Voor de partijen die melomaan willen doorgaan op de belastingverhogingsweg, nog wat ideetjes:

Nu eerst Stedin en Ziggo extra belasten; hun gas- en elektraleidingen en signaalkabels lopen door gemeentegrond. En daarna? Wat zou de voor de woning geparkeerde auto niet kunnen opleveren? Een gemeentelijke auto-oppervlak-precarioverordening; voor ca. 8000 auto’s x 7m2. Dan gaat het over 56000 m2; andere koek dan over de armzalige m2’s van de huidige middenstanders! En dan? Denk, na Ziggo, eens aan CanalDigitaal. Hun satellietsignalen komen nu gratis door de gemeentelijke atmosfeer naar schotels. En daarna dit doortrekken naar álle providers van mobiele telefoons; goudmijntje! Wat ook nog door de gemeentelijke atmosfeer komt, zijn de nú nog gratis regen in onze tuin, het gratis zonlicht naar onze planten/zonnepanelen en we ademen nú nog gratis zuurstof in, uit de gemeentelijke atmosfeer. M.a.w, waar blijven de gemeentelijke Hoogfrekwent signaalbelastingverordening, de gemeentelijke Regenbelastingverordening, de gemeentelijke Zonlichtbelastingverordening en de gemeentelijke Zuurstofbelastingverordening? En dan komt Den Haag ook nog automatisch langs, niet meer met een BTW van 6%; nu met 21%. Ook over alle ´gemeentelijk toegevoegde belastingwaarden´; geen BTW, maar BTB…

Conclusie? Geef onze bestuurders niet de ruimte om Rhenen ‘leuk’ op de kaart te gaan zetten...

A. v.d. Marel, Rhenen.

Meer berichten