De Rhenense burgemeester Hans van der Pas spreekt zijn nieuwjaarsrede uit tijdens een druk bezochte receptie op 2 januari in de hal van het Huis van de Gemeente. (foto: Max Timons)
De Rhenense burgemeester Hans van der Pas spreekt zijn nieuwjaarsrede uit tijdens een druk bezochte receptie op 2 januari in de hal van het Huis van de Gemeente. (foto: Max Timons) (Foto: Max Timons)

Veel bereikt afgelopen jaar in Rhenen

Rhenen - Dinsdag, 2 januari ontving het college van burgemeester en wethouders Rhenense burgers, bedrijven en instellingen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het werd een druk bezochte gelegenheid en al snel na opening van de deuren, rond 19.00, vormde zich al een flinke rij, die het gemeentebestuur de hand wilden schudden.

Uiteraard werd na de vele uitwisselingen van de wensen, betreffende geluk, gezondheid en voorspoed, de jaarlijkse nieuwjaarsrede door de burgemeester uitgesproken. Burgemeester Hans van der Pas begon met een korte terugblik op de jaarwisseling. Hij was tevreden over het verloop van Oud en Nieuw en met name over Achterberg, het 'zorgenkindje' als het gaat om Oud en Nieuw. Ook in de andere kernen bleef het vrij rustig.

Vuurwerk

Over een verbod op vuurwerk moeten de Rhenense inwoners zich maar eens uitspreken. "Want dat draagvlak heb ik nodig om tot goede besluitvorming te komen," meldde hij. Wel is hij van mening dat het vuurwerk van tegenwoordig veel te zwaar is, de kans op ernstige ongelukken is levensgroot en dat is een groot punt van zorg. Daarnaast roept hij ouders van pubers op hun kinderen beter in de gaten te houden: "Als ik 's avonds rond tien uur over straat ga en ik zie daar jongetjes van 10 tot 14 jaar over straat dolen met vuurwerk, vraag ik me af of hun ouders daar van af weten".

Terugblik en blik vooruit

Het afgelopen jaar zijn er veel en grote projecten afgerond, zoals de renovatie de Cuneratoren en het kerkgebouw, de opknapbeurt van het centrum, de oplevering van Vreewijk. Met de komst van de Panda's is de grote verkeersoverlast, die werd verwacht, uitgebleven. Dit is mede te danken aan een goede samenwerking tussen Ouwehand, provincie Utrecht en Rhenen. De Ruilverkaveling in het Binnenveld zal dit jaar worden afgerond. Daarnaast staat 2018 in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Van der Pas roept alle stemgerechtigde inwoners te stemmen.

Meer berichten