Eef Brouwer, lijsttrekker van de PvdA, hier samen met hond Guus, gaat voor drie zetels in de Rhenense gemeenteraad van 2018-2022. (Foto: Wim Lauffer)
Eef Brouwer, lijsttrekker van de PvdA, hier samen met hond Guus, gaat voor drie zetels in de Rhenense gemeenteraad van 2018-2022. (Foto: Wim Lauffer) (Foto: Wim Lauffer)

PvdA: 'Rhenen is van ons allemaal!'

Elst - De Partij van de Arbeid wil met hun verkiezingsprogramma 2018 - 2022 'Rhenen is van ons allemaal!' aangeven een partij te zijn voor alle Rhenenaren, waarbij zowel de woningmarkt, de zorg, maar ook cultuur, ontspanning en maatregelen met betrekking tot veiligheid en verkeer toegankelijk moeten zijn voor alle Rhenenaren. "Iedereen moet dezelfde kansen hebben en heeft recht op een gezond, veilig en sociaal Rhenen".

Lijsttrekker Eef Brouwer heeft zijn sporen verdiend in de Rhenense politiek.

Hij is nu twaalf jaar actief betrokken bij de gemeenteraad, in de periode 2006 tot 2014 als fractielid en de afgelopen vier jaar als fractievolger, waarbij hij Ineke Holierook, raadslid voor de PvdA Rhenen, assisteerde met haar raadswerk.

Anders dan landelijk

Hij hoopt dat de Rhenense kiezers vooral de programma's en prestaties voor Rhenen beoordelen. "Bij de verkiezingen in 2014 is de PvdA Rhenen gestraft voor de deelname van de partij aan het kabinet Rutte 2". De partij kreeg toen slechts één zetel in de raad. Brouwer: "Onterecht, we trokken op met partijen, die deelnamen aan het college en daarvoor in 2014 zijn beloond". De afgelopen vier jaar steunde de PvdA grotendeels het collegebeleid en heeft, volgens Brouwer, zijn partij actief bijgedragen aan een succesvolle bestuursperiode in Rhenen. Hij gaat voor drie zetels in de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Zorg en veiligheid

De PvdA weet dat in Rhenen 15 procent van onze burgers het veel minder hebben. "Ondanks het feit dat we een rijke gemeente zijn, hebben vermoedelijk 1.500 van haar inwoners een problematische schuld.

Ongeveer 570 huishoudens komen rond met minder dan 110% van het minimumloon en ongeveer 300 huishoudens zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Deze mensen kunnen beter geholpen worden als we Sociale Dienst dichterbij halen. Rhenen heeft deze dienst uitbesteed aan Veenendaal, " De afstand is letterlijk te groot voor een groot deel van deze huishoudens". Brouwer pleit voor een permanent loket in Rhenen.

Ook wil hij voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen een tegemoetkoming in de kosten van maximaal 385,00 euro op jaarbasis beschikbaar stellen.
In het kader van de veiligheid moet er meer gehandhaafd worden. "Politie-uitbreiding is niet aan de orde, daar gaan wij niet over, maar een extra BOA (Bijzondere Opsporingsambtenaar, wl) is een goede optie. Het veiligheidsgevoel van de Rhenense burger moet omhoog.

De PvdA streeft naar sterke terugdringing van het zware verkeer in het centrum van Rhenen.

Brouwer: "Het moet mogelijk zijn om het vrachtverkeer, dat niet in het centrum van Rhenen moet zijn, om te leiden.

In meerdere steden geldt dat vrachtverkeer alleen is toegestaan voor laden en lossen tot een bepaalde tijd op de dag, bijvoorbeeld 11.00 uur.

Op woensdag, 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Rhenen nemen tien partijen deel, zes landelijke en vier lokale partijen: SGP, VVD, CU, CDA, D66, PvdA, Progressieve Combinatie Rhenen (PCR), Rhenens Belang (RB), TolbrugRhenen.nl en Trots voor Democratie. De laatste wacht nog op goedkeuring van de naam.

Fractieleider en enig raadslid Ineke Holierook neemt afscheid van de Rhenense gemeenteraad. Zij heeft tien jaar in de raad de belangen van de Rhenense bevolking gediend. Zij is ook vicevoorzitter van de gemeenteraad. Vele malen hanteerde zijn de voorzittershamer als de burgemeester aan het woord was over onderwerpen, die zijn portefeuille betroffen.

Info: www.rhenen.pvda.nl

Meer berichten