Logo rhenensebetuwsecourant.nl


Lijsttrekker Nico Drost van de ChristenUnie streeft de komende raadsperiode in Rhenen naar een energieneutraal Rhenen in 2035. (Foto: Max Timons)
Lijsttrekker Nico Drost van de ChristenUnie streeft de komende raadsperiode in Rhenen naar een energieneutraal Rhenen in 2035. (Foto: Max Timons) (Foto: Max Timons)

Christen Unie Rhenen: 2035 Rhenen Energieneutraal

Rhenen – De ChristenUnie (CU) streeft ernaar Rhenen in 2035 energieneutraal te hebben. Het industrieterrein Remmerden speelt daar dan een centrale rol in. Lijsttrekker Nico Drost ziet dat als het strategisch doel om daar de komende vier jaar grote stappen in te zetten.

De afgelopen raadsperiode stond vooral de zorg centraal, de transitie van de landelijke overheid naar de gemeenten was een gigantisch project, waarbij gemeenten veel meer verantwoordelijk kregen, maar waarop ook stevig bezuinigd werd. Met twee wethouders in het Sociaal domein, waarvan één van CU-huize, Jolanda de Heer werd de klus naar tevredenheid geklaard, aldus Drost.

Energiepark Remmerden

De komende vier jaar staan vooral in het teken van klimaatdoelstellingen. Drost: "Wij zijn de generatie, die het verschil moet maken en ervoor moet zorgen dat volgende generaties op milieuvriendelijke wijze de benodigde energie kan opwekken". De CU streeft ernaar in 2035 in Rhenen volledig energieneutraal te zijn. Dat kan deels gerealiseerd worden als het bedrijvenpark Remmerden wordt ingericht als energiepark. "Dat kan middels zonnepanelen, een windmolen en mogelijk ook een biomassacentrale", aldus Drost. De energieopbrengst, die daar wordt gerealiseerd, moet dan, naast andere energiebesparende maatregelen, voldoende zijn voor heel Rhenen. Drost: "Op dit moment rekent een aantal specialisten, verenigd in Energiek Rhenen, de plannen door". Volgens de CU moet er daarom ook een aparte wethouder voor energie komen: "De gemeente realiseert dergelijke voorzieningen niet, maar kan wel faciliteren en verbindend optreden".

Zorg

CU Rhenen is tevreden over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in Rhenen. Maar om goede zorg voor iedereen, met oog voor wat mensen nodig hebben, in de toekomst veilig te stellen, pleit de partij voor een apart reservepotje om zeker te stellen dat het ook betaald kan worden. Hoe groot die reserve moet zijn, moet nog nader vastgesteld worden. De CU wil dat de samenwerking met Veenendaal verbetert. De uitvoering van de sociale dienst moet veel meer op Rhenens grondgebied gaan plaatsvinden.

Bereikbaarheid

"Rhenen moet zich actiever opstellen ten aanzien van de fileproblematiek rond de Rijnbrug" vindt Drost. "Ik heb de indruk dat tijdens de stuurgroepvergaderingen, waar Rhenen en andere belanghebbende gemeenten, zijn vertegenwoordigd, ons wordt meegedeeld wat de status is van het project Rijnbrug, zonder dat we daar veel inbreng in hebben". De ChristenUnie wil dat de gemeente een veel actievere rol in deze lobby neemt en geen speelbal is van de provincies. "Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van de burgemeester, die wordt ondersteund door een ambtenaar, die aanwezig bij regulier projectoverleg in Utrecht.

College

De ChristenUnie maakt deel uit van het College van B&W en dat wil men graag ook de volgende periode voortzetten. CU-wethouder Jolanda de Heer heeft al eerder aangegeven graag weer deel uit te maken van het College. "Maar de onderhandelingen na de verkiezingen van 21 maart over de collegesamenstelling zullen dat moeten uitwijzen".

Tien partijen aangemeld in Rhenen

Op woensdag, 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Rhenen nemen tien partijen deel, zes landelijke en vier lokale partijen: SGP, VVD, CU, CDA, D66, PvdA, Progressieve Combinatie Rhenen (PCR), Rhenens Belang (RB), Tolbrug Rhenen.nl en Trots op Nederland voor echte democratie.

Meer informatie over programma en kandidatenlijst::

www.rhenen.christenunie.nl

1 reactie
Meer berichten


Shopbox