De top drie op de verkiezingslijst van het Rhenens Belang bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, vlnr. Hester Kraats, Ana Hulsebosch en Geertje Wiesenekker willen graag een zetel in de raad. (foto Max Timons)
De top drie op de verkiezingslijst van het Rhenens Belang bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, vlnr. Hester Kraats, Ana Hulsebosch en Geertje Wiesenekker willen graag een zetel in de raad. (foto Max Timons) (Foto: Wim Lauffer)

Ons hart is Rhenens (Belang)

Door Wim Lauffer

Rhenen - Lijsttrekker Geertje Wiesenekker vindt de 'Haagse' bemoeienis met de gemeenteraadsverkiezingen maar helemaal niks. Zij adviseert de Rhenense kiezers dan ook lokaal te kijken: 'Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over zaken, waar de Rhenense inwoners het meest bij betrokken zijn. Voor Rhenens Belang staat het belang van onze inwoners centraal".

Geertje Wiesenekker, Ana Hulsebosch-Salgado Pintos en Hester Raats vormen de top-drie van de kieslijst voor het Rhenens Belang. Wiesenekker en Hulsebosch zitten nu ook al in de raad en Raats is momenteel fractievolger. Rhenens Belang profileert zich uitdrukkelijk als een lokale partij, onafhankelijk van landelijke partijen. "We hebben aanhangers en leden, die landelijk op gevestigde partijen stemmen, maar voor Rhenen de keus voor ons maken".
Rhenens Belang heeft de afgelopen vier jaar deel uitgemaakt van het College van B&W. Wethouder Jan Kleijn van RB was verantwoordelijk voor succesvolle projecten als de herinrichting van het centrum, de renovatie van de Cuneratoren en de maatregelen om wateroverlast in Rhenen te beteugelen. Ook de ruilverkaveling in het Binnenveld is inmiddels afgesloten. Een mogelijke deelname aan het een nieuw college sluit men niet uit. "Dat is echter helemaal afhankelijk van de verkiezingsuitslag en de daarop volgende coalitieonderhandelingen".

Lelystad

RB is van mening dat de problematiek rond uitbreiding van vliegveld Lelystad onvoldoende aandacht krijgt binnen de Rhenense politiek. Wiesenekker: "De opening is nu een jaar uitgesteld, maar de regeringspartijen zijn nog steeds van mening dat Lelystad zo snel mogelijk open moet. Mogelijk zelfs met een oplossing, die voor deze regio zeer nadelig is". Ik ben voor intensieve samenwerking met gemeenten uit deze regio, Food Valley en de provincie. Eerst moet het luchtruim opnieuw verdeeld worden, dan pas een mogelijke uitbreiding van Lelystad als toeristenhub van Schiphol". Rhenens Belang ziet graag dat het een terugkerend onderwerp wordt. "Bijvoorbeeld een keer per twee maanden wordt de status van dit project tijdens de commissievergadering besproken".

Visie Rhenens Belang 

Rhenens Belang is een onafhankelijke lokale partij van en voor alle inwoners van onze gemeente om samen de verschillende, lokale belangen in de meest brede zin van het woord optimaal te behartigen. Hierbij staat het belang van onze inwoners voorop waarbij we oog houden voor de diversiteit van kernen en buurtschappen.

Sneller Internet

Gemeente Rhenen moet een snellere internetverbinding krijgen. "Dat geldt voor ondernemend Rhenen en is ook heel effectief voor particulieren. Bijvoorbeeld binnen het Sociaal Domein zijn er toepassingen, die gebruik maken van de capaciteit en de snelheid van glasvezel om zorg vragende inwoners beter te kunnen ondersteunen. Een ander voorbeeld is applicaties, waarbij verkeersbewegingen goed te monitoren zijn, zodat we sneller en beter geïnformeerd worden over verkeersproblemen" aldus Wiesenekker. RB wil graag dat Rhenen zich voorbereid op de infrastructuur van nu en de toekomst. Dat kan door nu al een buizenstelsel aan te leggen, waar netwerksystemen op wat voor gebied dan ook gebruik van kunnen maken.

www.rhenensbelang.nl

Meer berichten