Het College van B en W van Rhenen: vlnr. Pieter Bonthuis (gemeentesecretaris), Simone Veldboer, Hans van der Pas, Henk van den Berg, Jolanda de Heer en Jan Kleijn (Foto: Gemeente Rhenen)
Het College van B en W van Rhenen: vlnr. Pieter Bonthuis (gemeentesecretaris), Simone Veldboer, Hans van der Pas, Henk van den Berg, Jolanda de Heer en Jan Kleijn (Foto: Gemeente Rhenen) (Foto: Gemeente Rhenen)

College Rhenen kijkt tevreden terug

Rhenen - Het Rhenense College van Burgemeester en Wethouders (B&W) geeft zichzelf een dikke voldoende voor de periode 2014 tot 2018. Programmapunten uit het bestuursakkoord 2014 van het College worden met behulp van een stoplichten rapportage beoordeeld. Het beeld is overwegend groen, d.w.z. dat voorgenomen plannen in meerderheid zijn gerealiseerd.

Elke vier jaar wordt er een nieuw College van B&W geformeerd. Dat gebeurt op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is gebruikelijk dat het zittende College een evaluatie schrijft over hetgeen bereikt is in die periode. De gemeenteraad heeft in haar laatste bijeenkomst haar oordeel mogen vellen over de evaluatie.

Verzelfstandiging museum

Een langlopend project bereikt nu zijn voltooiing als in september het vernieuwde museum in het Oude Raadhuis in officieel wordt geopend. Daarmee is ook de verzelfstandiging van het museum een feit. "Een erfenis uit het vorige college, waar met veel inspraak vanuit de bevolking uiteindelijk tot dit prachtige resultaat zijn gekomen" aldus Van der Pas.

Sociaal Domein

In 2015 werd een groot aantal zorgtaken overgedragen van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten. Tevens werd er een stevige gekort door het Rijk op die zorgtaken. Wethouder Jolanda de Heer met o.a. jeugdzorg in haar portefeuille is er, samen met haar collage Simone Veldboer (WMO, ouderenbeleid) in geslaagd deze moeilijke transitieslag succesvol te implementeren in Rhenen. "In 2014 is het project buurtgezinnen gestart, waarbij steun gevraagd kan worden bij de begeleiding van kinderen als dat even nodig is" Het project is dermate succesvol dat het vorig jaar werd beloond met het Appeltje van Oranje, uitgereikt door Koning Willem Alexander. Op het gebied van ouderenzorg meldt Veldboer de invoering en de uitbreiding van ontmoetingsplaatsen,waar inwoners niet alleen elkaar ontmoeten,.maar ook zorgprofessionals en vrijwilligers aanwezig zijn, die een luisterend oor of hulp kunnen bieden waar dat nodig is.

Henk van den Berg

Wethouder Henk van den Berg kijkt met gepaste trots naar projecten, die hij in een vorige collegeperiode heeft helpen opstarten en nu succesvol zijn afgerond. Daarbij gaat het om de bouw van twee wijken: Vogelenzang en Vreewijk. Met name de herbouw van Tuindorp Vreewijk is een prestigieus project, waarin 86 woningen opnieuw zijn gebouwd in de bekende vooroorlogse Tuindorpstijl.

Centrum

Jan Kleijn heeft mogelijk de meest in het oog springende projecten opgeleverd. Hij was verantwoordelijk voor de renovatie van het centrum, waarbij de binnenstad een stevige opknapbeurt kreeg en de oplevering van de Cuneratoren na een vier jaar durende restauratie. De kavelruil in het Binnenveld werd onder zijn bewind gerealiseerd.

Het beheer van het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen is tijdens deze collegeperiode overgenomen van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied. Daarvoor is een overeenkomst met Veenendaal afgesloten, waarin de financiële afspraken voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied zijn opgenomen.

Meer berichten