Willy Hoorn neemt afscheid van de Rhenense gemeenteraad. Zij wordt benoemd tot erelid van D66 Rhenen en ontvangt uit handen van voorzitter Michiel Otto een fraaie sculptuur. (Foto: Max Timons)
Willy Hoorn neemt afscheid van de Rhenense gemeenteraad. Zij wordt benoemd tot erelid van D66 Rhenen en ontvangt uit handen van voorzitter Michiel Otto een fraaie sculptuur. (Foto: Max Timons) (Foto: Max Timons)

Kritische Willy Hoorn neemt afscheid

Rhenen - Willy Hoorn heeft onlangs afscheid genomen van de Rhenense Gemeenteraad. De afgelopen vier jaar vertegenwoordigde zij, als éénpersoonsfractie, D66 in Rhenen. Zij is sinds 1994 actief in de lokale politiek. Haar opvolging is goed geregeld, bij de verkiezingen in maart van dit jaar verdubbelde D66 het aantal zetels, Jan-Willem Langenbach en Mirjam Rijnsburger dragen de komende raadsperiode het gedachtegoed van D66 uit.

Maandag 19 maart kreeg Willy een mooie en indrukwekkende afscheidsborrel aangeboden door de partijleiding van de D66, afdeling Utrechtse Heuvelrug en Rhenen. Voorzitter Michiel Otto benadrukte de vasthoudendheid waarmee Willy Hoorn haar werk deed. "Je was een ware 'luis in de pels', je liet je niet afschepen met nietszeggende antwoorden en je stond voor je zaak". Ook haar dossierkennis is vermaard. "Er zijn maar weinig raadsleden, die zo goed en gedetailleerd op de hoogte zijn van onderwerpen, waarover is gesproken".

Bad Cop, Good Cop

Willy Hoorn kwam in 1994 in de Rhenense Gemeenteraad als vertegenwoordiger van D66. Ze vormde, samen met Joep Everaars, tegenwoordig voorzitter van de PCR, een tweemansfractie. Hoorn, lachend daarover: "wij hadden toen een rolverdeling de Bad Cop / Good Cop, ik was best kritisch en jij was meer gematigd in je benadering". Na de verkiezingen van 1998, toen D66 een zetel inleverde, ging Willy alleen door. In 2002 werd zij opgevolgd door Ad van Hees.

Samenwerking met Groen Links

D66 en Groen Links in Rhenen besloten tot een samenwerking in de Rhenen en kwamen in 2006 in de raad als de Progressieve Combinatie Rhenen. Gelijk al een groot succes, want met drie zetels nam de partij deel aan het College van B&W, waarbij Ad van Hees een wethouderszetel kreeg toebedeeld. De samenwerking werd in 2010 weer beëindigd, D66 vond haar eigen liberale geluid te weinig terug bij de PCR en D66 verdween voor de raadsperiode tot 2014 uit de Rhenense raad..

Succes

Voor de verkiezingen in 2014 werd er nog gepoogd PCR en D66 samen te voegen om een goed tegenwicht te kunnen bieden aan de SGP, een partij met een grote en trouwe kiezersgroep in Rhenen. De samenvoeging mislukte en D66 besloot zelfstandig deel te nemen aan de verkiezingen en met succes. Willy Hoorn werd wederom gekozen. Zij had eerder aangegeven dat zij voor twee jaar in de raad wilde, daarna moest er een opvolger zijn. Door omstandigheden kon dat niet waargemaakt worden en heeft ze de volle vier jaar uitgediend. Zoals verwacht mocht worden was ze Willy Hoorn nadrukkelijk aanwezig en verdedigde ze beleefd, maar wel vasthoudend haar standpunten. Op haar initiatief is het RTG (ronde tafelgesprek) vervangen door de Commissievergadering, waarbij burgers meer tijd krijgen in te spreken over voor hen belangrijke onderwerpen. "Daar ben ik trots op, het vergroot de burgerparticipatie en zo hoort democratie te werken".

Op de fiets

Burgemeester Hans van der Pas sprak in zijn afscheidsrede voor vertrekkende raadsleden zijn waardering uit voor de inzet van Willy Hoorn als raadslid. "Je was bij veel bijeenkomsten aanwezig om je te laten informeren. Ik zag je bijna dagelijks op je fiets door Rhenen gaan, mogelijk op weg naar weer een volgende vergadering".

Verjongingsslag

Jan-Willlem Langenbach en Mirjam Rijnsburger, de nummer 1 en 2 van de lijst zijn op 29 maart geïnstalleerd in de raad. Willy Hoorn is daar blij mee: "De partij in Rhenen heeft nu een verjongingsslag gemaakt en daarmee is de toekomst van D66 in Rhenen verzekerd". Langenbach is met zijn 19 jaar mogelijk de jongste fractieleider in Nederland.

Meer berichten