Heerlijk helder kraanwater zonder precariolasten voor Rhenense burger (foto Wim Lauffer)
Heerlijk helder kraanwater zonder precariolasten voor Rhenense burger (foto Wim Lauffer)

Raad Rhenen is akkoord met precarioregeling Vitens

De Rhenense burger hoeft geen extra kosten te betalen voor precariobelasting die de gemeente Rhenen aan het waterleveringsbedrijf Vitens heeft opgelegd. De Rhenense gemeenteraad is dinsdag 10 april, tijdens een besloten vergadering, akkoord gegaan met de regeling, die wethouder Henk van den Berg heeft getroffen met het bedrijf.
Vitens had eerder al aangekondigd dat het bedrijf de hen opgelegde precariobelasting doorberekent aan hun Rhenense klanten. Dat wordt nu zichtbaar op de jaarfactuur, die in mei wordt verzonden. Van den Berg en Vitens zijn overeengekomen dat dit bedrag op dezelfde nota wordt gecrediteerd. "Daarmee krijgt per saldo de burger geen extra kosten voor zijn rekening", meldt de wethouder. De gemeente Rhenen vergoedt de som van de doorberekende bedragen aan Vitens.

Rechtszaak
Vitens en Rhenen liggen langer met elkaar in de clinch over de belasting. Beide partijen voerden al een rechtszaak, waarin Rhenen eerder in het gelijk gesteld werd. Op 2 mei dient er een, door Vitens aangevraagd, hoger beroep. Als Rhenen wederom in het gelijk wordt gesteld dan wordt de precarioheffing tot 2021 geheven. Daarna is het niet meer mogelijk precariobelasting te heffen bij dit soort bedrijven.

Extra kosten voor gemeente
Vitens verzorgt nu de administratieve afhandeling van deze compensatie. Van den Berg en het waterbedrijf zijn overeengekomen dat de kosten daarvan, totaal ongeveer 50.000 euro, door Rhenen aan Vitens worden vergoed. "Dit is de goedkoopste oplossing, als wij het zelf hadden moeten doen, kost dat veel meer", verdedigt de wethouder deze extra kostenpost.

Jaarlijks drie ton
Het waterleveringsbedrijf wordt, sinds 2015 jaarlijks, voor een bedrag van ongeveer 300.000 euro, aangeslagen. Dat bedrag wordt per omgaande door Rhenen teruggestort in de kas van Vitens. De reeds ontvangen belastingen (2015 en 2016) staan op een aparte rekening, die niet in de begroting voor de komende jaren zijn meegenomen. Van den Berg: "Dus we hebben het geld beschikbaar om dat terug te betalen". Hij kan niet zo maar stoppen met het heffen van de belasting. Juridisch adviseurs hebben eerder gemeld dat er dan rechtsongelijkheid ontstaat. Andere leveranciers, zoals Stedin, die nu ook precariobelasting betalen, vechten mogelijk hun precariolasten aan en stappen eventueel naar de rechter.

Meer berichten