vlnr. Jaap Floor, Marianne Boschman, boer Cornelis van de Westerlingh, wethouder Jan Kleijn en Jan van Maanen beleidsmedewerker grondzaken in Rhenen zijn blij met de geslaagde kavelruil (Foto: Max Timons)
vlnr. Jaap Floor, Marianne Boschman, boer Cornelis van de Westerlingh, wethouder Jan Kleijn en Jan van Maanen beleidsmedewerker grondzaken in Rhenen zijn blij met de geslaagde kavelruil (Foto: Max Timons) (Foto: Max Timons)

Kavelruil bij 'laatste poging' geslaagd

Door Wim Lauffer

Achterberg – "Het heeft lang, misschien wel te lang geduurd voordat het uiteindelijk geregeld was, maar nu ligt er een mooi resultaat, waarbij een dertigtal boeren in het Binnenveld hun landbouwgrond dichter bij huis en beter aaneengesloten hebben. Bovendien beschikken de meeste boeren nu over meer land". Voorzitter Siem Korver van de Kavelruilcommissie sloot hierbij een langjarig proces af, waarbij landbouw- en natuurgronden in het Binnenveld opnieuw ingedeeld zijn.

Het was vol in het Dorpshuis in Achterberg op maandag 16 april, een dertigtal agrarische ondernemers, vaak samen met hun partner, vertegenwoordigers van deelnemende organisaties, zoals de provincie Utrecht, gemeente Rhenen, Staatsbosbeheer, Rabobank, Waterschap Vallei en Veluwe kwamen bijeen om getuige te zijn van de ondertekening van de 'akte van toedeling', waarmee het proces van de kavelruil succesvol en feestelijk werd afgesloten

Bestemmingsplan

Een niet onbelangrijk detail moet nog wel worden uitgevoerd, het aanpassen van het bestemmingsplan. De gemeente Rhenen neemt hierbij het voortouw, maar ook Veenendaal en de provincie Utrecht zijn hierin partij. De bestemmingswijziging duurt ongeveer een half jaar, waarbij de bestemming van een aantal percelen moet worden gewijzigd van natuur naar agrarisch en andere percelen van agrarisch naar natuur.

Ruil voor landbouw en natuur

Bij de kavelruil verandert de eigenaar of gebruiker op bijna 300 ha grond, daarmee gaat het om een van de grootste vrijwillige kavelruilprocessen in Nederland. Door de ruilingen vergroot bij meer dan de helft van de agrarische deelnemers de huiskavel en neemt het aantal losliggende veldkavels af. De agrarische ondernemers hoeven minder vaak en minder ver over de weg te rijden. Door de kavelruil kan de inrichting van de natuurgebieden Elster Buitenwaard, de Achterbergse Hooilanden en het natuurgebied De Hellen nu van start gaan.

Gemeentelijke inbreng

De inbreng van ruim 90 hectare grond van de gemeente Rhenen vergrootte de kans op een succesvolle kavelruil aanmerkelijk. "Want daardoor kregen de boeren niet alleen grond dichterbij huis, maar konden de meeste ook uitbreiden" aldus Etienne Hack, rentmeester van de gemeente.. De gemeente biedt de grond voornamelijk in erfpacht aan.

Laatste poging

Meerdere pogingen in 12 jaar om tot een kavelruil te komen strandden. In 2014 besloot wethouder Jan Kleijn tot een nieuwe en naar zijn zeggen "laatste poging" de kavelruil weer nieuw leven in te blazen. De kavelcommissie werd door de gemeente ingesteld (zie kader) en er werden groepsgesprekken, hoorzittingen en de bekende keukentafelgesprekken gehouden. Al deze bijeenkomsten vonden plaats in het Dorpshuis in Achterberg. "Met name de een-op-een gesprekken waren niet altijd even gemakkelijk, zo nu en dan werd er hard onderhandeld". Uiteindelijk heeft dit tot een prachtig resultaat geleid" aldus Korver.

Elster Buitenwaarden

De uiterwaarden in Elst maken deel uit van de vrijwillige kavelruil. Dit is een afspraak binnen het convenant rondom de parkeerplaats bij Ouwehands Dierenpark. De provincie ontwikkelt de Elster Buitenwaarden nu als natuurgebied. De gemeente en de erfpachter hebben ruilgrond in het Binnenveld gekregen.

Kavelruilcommissie

Voorzitter Prof. Dr. Siem Korver, hoogleraar Universiteit van Tilburg en lid RvT Universiteit Wageningen, Jeanine Pijl, voormalig directeur Geldersch Landschap en Gijs de Kruif, wethouder in Woudenberg vormden de commissie, secretarieel bijgestaan door Jaap Floor en Marianne Boschman van Gebiedscoöperatie O-gen en Herman Sierag van het Kadaster.

Meer berichten