Handdruk directeuren. v.l.n.r. P.L.J. Bos (VRU), J. Post (ODRU) en H. Jungen (RUD Utrecht)
Handdruk directeuren. v.l.n.r. P.L.J. Bos (VRU), J. Post (ODRU) en H. Jungen (RUD Utrecht) (Foto: )

Samen voor veiligere regio

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken nog intensiever samen voor gemeenten. Op 20 juni 2018 bekrachtigden de drie directeuren deze afspraak door het ondertekenen van een convenant.

Regio - Het convenant bestaat uit twee onderdelen: samenwerking bij toezicht en advies en samenwerking bij calamiteiten. Hiermee willen de drie organisaties eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten en de toezichtlast voor ondernemers verlagen. ODRU, RUD Utrecht en VRU gaan meer gegevens uitwisselen en toezicht op elkaar afstemmen. Zo gaat er bijvoorbeeld één toezichthouder langs bij een bedrijf waar anders twee of drie toezichthouders komen of wordt er gezamenlijk toezicht gehouden. Door meer gegevens uit te wisselen krijgen gemeenten en ondernemers beter en eenduidig advies en wordt de veiligheid verbeterd. Er wordt breder naar de situatie gekeken. Samen wordt er meer gezien.

De omgevingsdiensten beschikken over relevante informatie over bedrijven, die voor hulpdiensten van belang kunnen zijn bij de bestrijding van incidenten bij deze bedrijven (denk aan gevaarlijke stoffen). Dit is voor de veiligheid voor de hulpverleners en de burgers in de directe omgeving belangrijk. De hulpdiensten informeren de omgevingsdiensten als er incidenten zijn in een bedrijf die consequenties hebben voor de omgevingsvergunning. Zo zorgen ODRU, RUD Utrecht en VRU samen voor een veiligere regio.

De ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie. De experts werken in opdracht van de vijftien gemeenten in de provincie Utrecht en trekken als een gelijkwaardige partner samen met hen op. De deelnemende gemeenten hebben een deel van hun taken op het gebied van milieu en in een aantal gevallen bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht; wij zijn daarmee een adviseur van en voor onze gemeenten. Zij maken gebruik van onze deskundigheid om de omgeving waarin wij wonen en werken nog veiliger, duurzamer en gezonder te maken.

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. De vergunningverleners en toezichthouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

De Veiligheidsregio Utrecht is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen, onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk'.

Meer berichten