Ansichtkaart voor Omgevingsvisie

OPHEUSDEN – Medio september ontvangen alle Neder-Betuwenaren een ansichtkaart van hun burgemeester in de bus. Daarop vraagt Kottelenberg wat de inwoners belangrijk vinden bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt de gemeentelijke Structuurvisie. Deze is richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Waar de Structuurvisie geen directe inspraak vooraf met de inwoners kent, biedt de Omgevingsvisie wel ruimte voor burgeroverleg. De Omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. "De Omgevingswet vervangt integraal een heel ingewikkeld, onoverzichtelijk en versnipperd stelsel van wetten en regels. Straks vallen veel bestemmingsplannen samen onder één Omgevingsplan. Een ondernemer hoeft geen aparte bouw- en milieuvergunning meer aan te vragen", weet wethouder Van Wolfswinkel. "De vraag is nu: wat gaat er in de praktijk gebeuren?" Omdat de Omgevingsvisie nogal wat inhoudt, wordt eerst de mening van de burger gepolst. De burgermeester stelt op de ansichtkaart twee vragen: wat vindt u belangrijk voor uw leefomgeving en wat is nodig om de kwaliteit hiervan te versterken? De ingevulde kaarten mogen tot medio oktober kosteloos retour. Of mailen: omgevingsvisie@nederbetuwe.nl. "

Meer berichten