Een zichtbaar ontroerde Henk Deys wordt verrast door burgemeester Hans van der Pas met de naamgeving van het Henk Deysplein in het centrum van Rhenen. (Foto Max Timons)
Een zichtbaar ontroerde Henk Deys wordt verrast door burgemeester Hans van der Pas met de naamgeving van het Henk Deysplein in het centrum van Rhenen. (Foto Max Timons) (Foto: Max Timons)

Stadsmuseum Rhenen geopend

Rhenen - Vrijdag, 7 september werd het Stadsmuseum Rhenen officieel geopend, althans voor een deel.
Er moeten nog werkzaamheden worden uitgevoerd en men verwacht in december het hele pand open te kunnen stellen voor de bezoekers. Het Stadsmuseum is, samen met de VVV, gevestigd in het Oude Raadhuis en omdat men het historische pand tijdens de Open Monumentendag voor het publiek wilde openstellen, werd besloten tot de opening fase 1.

Rhenen op de Kaart

Tevens werd de tentoonstelling Rhenen op de Kaart geopend. Een presentatie van vijftig historische kaarten van Rhenen uit de collectie van ruim 1.200 kaarten, die stadshistoricus Henk Deys onlangs heeft geschonken aan het Regionaal Historisch Centrum Zuid Oost Utrecht.

Henk Deysplein

De hele opening werd een hommage aan Henk Deys. De oud-apotheker heeft veel betekend voor historisch Rhenen. In 1981 heeft hij de Historische Vereniging, die na WOII een zieltogend bestaan leidde, weer nieuw leven ingeblazen. Deys heeft veel studies gedaan naar de historie van Rhenen en is als assistent-stadsarchivaris van groot belang geweest voor onderzoek en vastlegging van de indrukwekkende Rhenense geschiedenis. Het college van B&W heeft daarom besloten Henk Deys te eren met de naamgeving van het evenementenplein middenin de Molenstraat in Rhenen.

Meer berichten