Mevrouw Von Lindern, dochter van dokter C.G.A von Lindern, leest de dankbrief voor. (Foto: Henk Jansen)
Mevrouw Von Lindern, dochter van dokter C.G.A von Lindern, leest de dankbrief voor. (Foto: Henk Jansen) (Foto: )

Bedankbrieven zijn terug in Rhenen

Door Henk Jansen

Grote belangstelling in de RK. kerk

Het had serieus iets weg van een reünie. Dat was vorige week dinsdag het geval in de kerk aan de Herenstraat in Rhenen. Tijdens de door de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken (HVOR) gehouden ochtend die in het teken stond van de bedankbrieven die Rhenense inwoners hadden gestuurd naar de evacuatieadressen waar ze in de meidagen van '40 tijdelijk onderdak hadden gevonden. En de terugkeer van de brieven van waaruit ze geschreven waren, Rhenen.

Rhenen - Nichten en neven, ooms en tantes, die elkaar in geen jaren gezien hadden sloten elkaar in de armen. Foto- albums werden voor de dag gehaald en een stuk geschiedenis werd zo weer herbeleefd. Vooral voor de familie Baardman werd het een warm weerzien. De nazaten van Gerard Baardman, destijds baggeraar van beroep en woonachtig aan de Duisterweg 4, die in '47 overleed en zijn vrouw Teun, die in '53 kwam te overlijden, haalden veel herinneringen op. Ook een aantal nazaten van de familie Klomp, destijds woonachtig aan de Utrechtsestraatweg, waren bij deze bijzondere ochtend aanwezig.

Eindstation

Maar liefst 5786 inwoners van Rhenen, Elst en Achterberg en daaronder ook een aantal Veenendaalse ingezetenen stapten op 11 mei 1940 aan de Loswal in Rhenen aan boord van kolenschuiten die richting Krimpenerwaard voeren. Het eindstation voor al die mensen die de bombardementen op hun stad waren ontvlucht, werd echter Krimpen aan de Lek.
Daar vonden de families Baardman en Klomp onderdak bij C.G.A. von Lindern, huisarts in genoemde gemeente. De Rhenense gezinnen die er onderdak hadden gevonden, keerden in op 22 mei '1940, met vele andere Rhenense ingezetenen terug en vonden hun geboortestad volledig in puin geschoten. Zij werden ondergebracht bij familie of in noodhuizen. Bij thuiskomst werden er door de families Baardman en Klomp dankbrieven geschreven aan het ecacuatieadres.
Die brieven werden recentelijk door de inmiddels 84-jarige dochter van Von Lindern in een bureau ontdekt. Samen met haar kleinkinderen besliste ze dat die brieven terug moesten naar Rhenen. Waar ze bij de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken goed op hun plaats zouden zijn. Die wilde de brieven gaarne ontvangen. In plaats van de wekelijkse dinsdagochtendsoos van de HVOR werd in de RK-kerk een bijzondere bijeenkomst gehouden. Na wat historische foto's en beelden omtrent het onderwerp van de ochtend las de dochter van Von Lindner de dankbrief aan het adres van haar vader van de familie Baardman voor. Ze overhandigde die vervolgens aan de Rhenense burgemeester Hans van der Pas, die op zijn beurt de dankbrieven overhandigde aan Gerrit Nieuwenhuizen, secretaris van de HVOR.

Meer berichten