40-jarig onderwijsjubileum meester Bert van Dee

Op vrijdag 5 oktober vierde meester Bert van Dee dat hij 40 jaar in het onderwijs werkzaam was. Sinds het begin van zijn loopbaan is hij aan de christelijke basisschool Rehoboth in Ochten verbonden.

Ochten - Op vrijdag werd hij om elf uur 's ochtends opgehaald door een Ferrari van autobedrijf Hazet uit Ochten. De chauffeur bracht meester Bert van Dee en zijn vrouw naar school. Hier stonden alle kinderen al buiten klaar om hem welkom te heten met een mooie bloem. Na aankomst werd de meester in de hal van school door alle kinderen gefeliciteerd en kreeg hij van elk kind een bloem overhandigd.

Tijdens de middagpauze stond er een lunch voor de meester, zijn vrouw en het team klaar. Tijdens de lunch werd meester Bert van Dee door het team toegezongen. Ook kreeg hij een toespraak waarin teruggekeken werd op zijn veertigjarig dienstverband. Na de lunch was er voor de meester een open podium georganiseerd door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Twee leerlingen praatten alle onderdelen, zoals dansjes, karaoke, gedichten, turn- en voetbaloefeningen en toneelstukjes aan elkaar. Halverwege de middag zorgde het activiteitenteam voor drinken en iets lekkers voor alle kinderen. De leerlingen hadden een gevarieerd programma waarvan iedereen genoten heeft.

Na het open podium werd de hal van de school snel omgebouwd voor de receptie. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om meester Bert van Dee te feliciteren en het beste toe te wensen. Ook hier zorgde het Activiteitenteam voor een hapje en een drankje.
Rond half zeven vertrokken de laatste bezoekers en konden de meester en zijn vrouw terugkijken op een mooie dag.

Meer berichten