Dr. Pieta van Beek, wetenschappelijk onderzoekster aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Stellenbosch.
Dr. Pieta van Beek, wetenschappelijk onderzoekster aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Stellenbosch. (Foto: )

Lezing over Anna Maria van Schurman en Rhenen aan de Rijn

Rhenen - De Stichting Vrienden van de Cunerakerk houdt op vrijdag 16 november haar vriendenavond voor vrienden en belangstellenden. De avond staat in het teken van het leven en werk van Anna Maria van Schurman.

Dr. Pieta van Beek, wetenschappelijk onderzoekster aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Stellenbosch, is al decennia bezig om het leven en werk van vergeten vrouwen te ontsluiten. De zeer geleerde, vrome en kunstzinnige Anna Maria van Schurman, de eerste studente in 1636, heeft volgens Jacob Cats in drie steden aan de Rijn gewoond.

Onbekende band

We weten dat ze in Keulen (aan de Rijn) geboren is en het grootste deel van haar leven in Utrecht (aan de Kromme Rijn) gewoond heeft. Maar in Rhenen? Pieta van Beek zal zich in haar lezing concentreren op de nog al te onbekende band tussen Anna Maria van Schurman en Rhenen. De avond wordt omlijst met passende muziek. Drs. Erik Heijermans, filosoof, wiskundige en kerkmusicus, zal op het orgel spelen, onder andere muziek van J.P. Sweelinck en Constantijn Huygens ( Pathodia Sacra et Profana). Duur: van 20.00 uur tot 22.00 uur (met pauze, gelegenheid tot vragen en bekijken van boeken en een boekrol). Om 19.30 uur gaan de deuren open.
De toegang voor vrienden is gratis, voor belangstellenden:€ 7.50
Bij binnenkomst wordt u een kop koffie of thee aangeboden. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Vrienden

Wat doet de Stichting Vrienden van de Cunerakerk?
De Stichting Vrienden van de Cunerakerk zet zich sinds 2012 in voor het behoud en onderhoud van deze monumentale kerk. Daarnaast streeft de stichting om zo veel mogelijk Rhenenaren te interesseren voor de cultuurhistorische rijkdom van de kerk. Sinds de restauratie is afgerond, straalt de kerk weer als van ouds, maar onderhoud blijft nodig.
Draagt u dit waardevolle Rhenense erfgoed een warm hart toe? Met uw jaarlijkse donatie, eenmalige gift, periodieke gift, nalatenschap of fonds kunt u een bijdrage leveren aan het veiligstellen van dit waardevolle Rhenense erfgoed en kunnen ook volgende generaties genieten van dit boegbeeld van Rhenen.

Al voor € 35 per jaar draagt u bij aan het behoud en de cultuurhistorische rijkdom van dit unieke gebouw. Voor meer info en aanmelden als vriend: ga hier naar ded webpagina.

Meer berichten