Dunningen op Landgoed Remmerstein

Rhenen - Het bos van Remmerstein wordt naast de normale regels en wetgeving volgens de richtlijnen van het Forest Stewardship Councel (FSC) beheerd. Voor de openstelling, onderhoud en toezicht van de bossen wordt een minimale bijdrage van de overheid ontvangen. Dit is lang niet genoeg om de bossen te beheren, en de productie en oogst van hout is daarom van groot belang voor de duurzame instandhouding van het Remmersteinse bos met de kenmerkende lanen en archeologische monumenten.

In de eerste helft van 2019 wordt er in de oostelijke helft van het bos van Remmerstein weer een dunning uitgevoerd. Deze dunning is al enige maanden in voorbereiding en is onderdeel van de reguliere dunningen die elke paar jaar in wisselende delen van het bos worden uitgevoerd. Met de dunning wordt er richting gegeven aan het beheer, ecologie en de beleving van het bos door het selectief creëren van plekken voor groei en verjonging.

Blessen

Het blessen (met verfstippen aangeven welke bomen verkocht gaan worden, en met strepen waar er met het zware materieel gereden mag worden) is inmiddels gebeurd en het te verwijderen hout wordt verkocht aan een gecertificeerde houtverwerker of handelaar.

De oogstwerkzaamheden worden volgens strakke richtlijnen uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met ecologie en archeologie en waarbij gespecialiseerde machines worden gebruikt: de harvester en uitrijwagens.

Het verkochte en buiten het broedseizoen gekapte hout wordt eerst verzameld op laatplekken en daarna afgevoerd. Beschadigde paden worden na de werkzaamheden hersteld.

Remmerstein voldoet dankzij alle inspanningen aan het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer en het hout kan als zodanig verkocht worden.

Meer berichten