Muziek maken in militairorkest voor iedere muzikant mogelijk

Voor de echte liefhebber van militaire muziek, is dit jaar een jaar om van dromen. Vanaf septemer zijn er door het hele land herdenkingen vanwege 75 jaar bevrijding, En de kers op de taart is de handtekening van Willem 1, die 200 jaar geleden de regimenten aan een eigen militair muziekkorps bood. Dus het hele jaar ook activiteiten in het kader van 200 jaar militairemuziek. Beide activiteiten leveren voor de echte fans kansen op om naar militaire muziek te kijken en te luisteren. Maar men kan ook actief worden in een militair korps. Twintig jaar geleden werd in Ede het muziekkorps van de Verbindingsdienst nieuw leven ingeblazen, het Vrijwillig muziek en Tambourkorps van de Verbindingssdienst, VMTKV. Dat korps, dat wekelijks in de kazerne in Harskamp repeteert, wil graag verder groeien. Daarom biedt het de kans om burger muzikanten om kennis te maken met een militair orkest. Het VMTKV bestaat momenteel uit militairen en oud militairen en burgers. Ze zijn muzikaal actief bij o.a. militaire ceremonies, concerten en de 5 mei herdenking in Wageningen. Momenteel is men druk bezig met de voorbereiding van een landelijke toer, in het kader 75 jaar bevrijding, het jaarlijkse concert en de taptoe op het Binnenhof in Den Haag. Muzikanten die een keertje willen snuffelen aan het orkest, die kunnen kontakt opnemen met het management team via, vmtkv@outlook.com.

Meer berichten