De raadcommissie werd vorige week het resultaat van de handtekeningenactie overhandigd.
De raadcommissie werd vorige week het resultaat van de handtekeningenactie overhandigd. (Foto: )

Actie tegen nieuwbouw Gezondheidscentrum Lijsterengh

Rhenen - Eind mei hebben omwonenden van 'De Koerheuvel' een brief van de gemeente ontvangen, waarin staat dat de vergraste akker ten zuidwesten van de Koerheuvelweg-Toltoren gezien wordt als een locatie voor een nieuw te bouwen Gezondheidscentrum met woningbouw.

De brief heeft geleid tot verbazing, onrust, verwarring, verontwaardiging, onbegrip en teleurstelling bij omwonenden. Samen met Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh hebben de omwonenden aangetoond dat het onhaalbaar en ongewenst is dat er op de vergraste akker een Gezondheidscentrum en woningen gerealiseerd worden. Onder andere door middel van een handtekeningenactie en een antwoordrapport dat inmiddels is verzonden aan alle raadsfracties en het college.

Op 30 januari heeft Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh de handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke ordening. De achterban is groot: ruim 90% van de hele buurt staat achter de actievoerende bewoners.

Argumenten

Maar er is ook steun betuigd vanuit andere delen van Rhenen. De argumenten om niet meer te bouwen in hun buurt zijn: het Gezondheidscentrum dient centraal in Rhenen te liggen; op De Koerheuvel is er geen openbaar vervoer, waardoor het voor de oudere minder mobiele en niet autobezittende Rhenenaren een hele grote inspanning is om naar het Gezondheidscentrum te komen; de verkeersveiligheid wordt ernstig geschaad worden. Het af en aan rijdend verkeer is te gevaarlijk voor de bewoners en de 377 schoolkinderen van de Eben Haëzerschool; het hele Koerheuvelgebied is één homogeen levend natuur en cultuur historisch lichaam met unieke kwaliteiten, die op slechts twee plekken in Nederland te vinden zijn. Onder de vlag van UNESCO is het Geopark Utrechtse Heuvelrug i.o bezig deze hoogwaardige kwaliteiten te behouden voor de volgende generaties en een halve eeuw ruimtelijke planvorming van de overheid heeft geleid tot een viertal uitspraken van de Raad van State, bekrachtigd door Koninklijke Besluiten, waarin tot vier keer toe een verbod is uitgevaardigd om op de vergraste akker te bouwen.
De Stichting vindt dat het tijd is voor 'omdenken', te accepteren dat Rhenen ingebed is door de bossen en akkers, de Grebbeberg en de Rijn. Door stelling te nemen tegen bouwplannen op de Koerheuvel voelen de bewoners zich moreel verplicht om samen met de gemeente op zoek te gaan naar alternatieve woningbouwlocaties, die sporen met het Rhenen waarin zij willen wonen.

Meer berichten