Ellen Appeldoorn, lid van de WMR bij een forse stapel gekapte bomen in het Rhenense stadsbos, langs het fietspad tussen Reumersweg en Autoweg. (Foto: Max Timons)
Ellen Appeldoorn, lid van de WMR bij een forse stapel gekapte bomen in het Rhenense stadsbos, langs het fietspad tussen Reumersweg en Autoweg. (Foto: Max Timons) (Foto: Max Timons)

Werkgroep Milieubeheer Rhenen bezorgd over bomenlijst

Door Wim Lauffer

Rhenen - "Voordat we kunnen gaan werken met een Bomenlijst moet er eerst een 'Groenvisie' ontwikkeld worden, waarin het gemeentebestuur het beleid met betrekking tot de groenvoorzieningen in Rhenen voor langere tijd vastlegt". Ellen Appeldoorn van de Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) maakt zich zorgen over de introductie van de Bomenlijst door het college van burgemeester en wethouders.

Op de Bomenlijst worden bomen geplaatst, waarvoor een kapvergunning moet worden aangevraagd. "Dat is anders dan nu, want nu moet altijd een vergunning worden aangevraagd als men een boom wil kappen", aldus Appeldoorn. Op de lijst staan nu ongeveer achthonderd bomen gemeld en dat is een beperkt aantal op een door de gemeente geschat aantal van zo'n zestienduizend bomen. De lijst is samengesteld door ambtenaren, die een inspectieronde hebben gemaakt in Rhenen en het bomenbestand hebben beoordeeld. Appeldoorn: "Ook de burgers kunnen bomen aanmelden, maar het ligt niet voor de hand dat daar veel gebruik van gemaakt zal worden, want wie beperkt nu graag de zeggenschap over de bomen die in zijn eigen tuin staan?"

Cruciaal Belang

"Iedereen weet nu zo langzamerhand wel dat bomen van cruciaal belang zijn voor een gezonde samenleving. Zijn nemen CO2 en fijnstof op en geven weer zuurstof af", aldus Appeldoorn. Daarnaast zorgen bomen ook voor verkoeling en dat is gezien de huidige stand van zaken met de opwarming van de aarde, waarbij ook in Nederland afgelopen zomer alle warmterecords zijn verbroken, meer dan alleen maar een bijkomend voordeel". De WMR veroordeelt de kaalslag die afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in de stad Rhenen. "Hoeveel bomen zijn er wel niet gekapt, er staan nog nauwelijks bomen in het centrum" En dat geldt niet alleen voor de binnenstad. "Ook in de bossen rondom onze gemeente wordt veel en bijzonder grof gekapt. Organisaties als Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap leveren daar helaas een belangrijke bijdrage aan". De werkwijze om gekapte bomen te vervangen door nieuwe aanplant, juicht WMR toe. "Maar daar gaan zomaar twee generaties overheen voordat deze aanplant volgroeid is".

Groenvisie

WMR wil bewerkstelligen dat er eerst een groenvisie wordt vastgesteld, waar een bomenlijst eventueel een onderdeel van kan zijn. In de Groenvisie wordt vastgelegd hoe de gemeente Rhenen voor een langere periode omgaat met de natuur in de gemeente. Appeldoorn: "En die groenvisie komt er hoor, want die maakt deel uit van de Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd". Ellen Appeldoorn vreest dat er vooral economische redenen ten grondslag liggen aan de sterk verhoogde kapactiviteiten in het laatste decennium.

Ook stelt zij vast, op basis van publicaties over dit onderwerp, dat er aanzienlijk minder nieuw aanplant komt, dan wordt gekapt. WMR adviseert de gemeente zuinig te zijn op wat er nu nog aan bomen is, ook voor de generaties na ons en daarnaast pleit zij voor aanplant van bomen waar het mogelijk is, als lange termijn investering en ter voorkoming van een leeg landschap. "Genoeg redenen om je nog eens goed te bezinnen op een goed doordachte groenvisie", besluit Appeldoorn haar betoog.

Raadscommissie R&E
Dinsdag, 12 maart is er een openbare vergadering van de commissie Ruimte en Economie, waarop de Bomenlijst aan de orde komt. Belanghebbenden, zoals de WMR kunnen dan inspreken.
Zie ook rhenen.raadsinformatie.nl agendapunt 5. 

Meer berichten