Huisartsen en gemeente versterken samenwerking

Regio - In 2018 zijn positieve gesprekken gevoerd tussen de gemeente Neder-Betuwe en de huisartsenpraktijken met als doel om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De huisartsen hebben hierin op een constructieve manier met de gemeente Neder-Betuwe meegedacht, wat de gemeente erg heeft gewaardeerd! Wethouder Herma van Dijkhuizen: "De samenwerking met de huisartsen is een goede zaak. Met elkaar kunnen we er op deze manier voor zorgen dat de hulp en ondersteuning van de huisartsen en gemeente zo op elkaar aansluiten dat inwoners soms nog sneller de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben." Naar aanleiding van de gesprekken in 2018 wil de gemeente de samenwerking met de huisartsen een concrete invulling geven.
Op dit moment krijgen zij regelmatig een verzoek om een kind naar jeugdhulp door te verwijzen. Voor een huisarts is dat soms moeilijk te beoordelen doordat het een extra taak is waar niet altijd voldoende tijd voor is. Daarnaast kan het ook zijn dat het verzoek vraagt om een andere expertise dan die van de huisarts. De gemeente Neder-Betuwe heeft daarom een voorstel aan de huisartsen voorgelegd.
Het voorstel is om een gedragsdeskundige in te zetten, dat is bijvoorbeeld een orthopedagoog of een psycholoog, die voor zowel de huisartsenpraktijken als de Kernpunten vragen op het gebied van jeugdhulp op zich kan nemen.

Daarnaast is deze gedragsdeskundige de verbindende schakel tussen de huisartsen en de Kernpunten. Verwacht wordt dat dit de samenwerking nog verder zal verbeteren.

Zoals gezegd, betreft dit nu nog een voorstel aan de huisartsen. Dat betekent dat er nog geen besluit genomen is. De gemeente Neder-Betuwe is nog steeds in gesprek met de huisartsen hierover. Daarnaast staat het iedere huisartsenpraktijk vrij om een eigen keuze te maken. Het kan dus zijn dat sommige huisartsenpraktijken wel willen deelnemen en dat anderen ervoor kiezen om dat niet te doen. De gemeente Neder-Betuwe hoopt op korte termijn overeenstemming te bereiken met de huisartsen en verdere stappen te kunnen zetten in de uitvoering van het voorstel.

Meer berichten