Kandidaat-Statenleden SP in Rhenen

Afgelopen woensdag, 13 maart, organiseerde de SP een bijeenkomst in Rhenen. In het gebouw van OVJ praatten kandidaat-Statenleden Jan Breur en Yolande de Meer met verschillende Rhenenaren over de op handen zijnde verkiezingen en de tijd die daarna komt.

Rhenen/Veenendaal - Op de avond werd ondermeer duidelijk dat Rhenen niet zoveel te bieden heeft aan jongeren. Jongerenwerk, huisvesting, ontmoetingsplaatsen en speelplekken - het laat nogal te wensen over. De organisatie OVJ probeert jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding en een leuke plek te geven, maar de gemeente - zo zeiden verschillende aanwezigen - laat het afweten.
Ook de N233 kwam op deze avond ruimschoots ter sprake. In december is het besluit genomen om de Rijnbrug te verbreden. Aan dat besluit zijn drie voorwaarden verbonden: de pijlers moeten het bredere wegdek kunnen houden, de kosten moeten binnen de perken blijven en de brug moet niet te lang afgesloten zijn voor de werkzaamheden. Volgens één van de gasten, een lid van de 'werkgroep Rijnbrug' is het voor elk van deze voorwaarden nog maar de vraag of deze gehaald wordt.
"Bovendien wordt de doorstroom op de N233 niet bevorderd als je na de Rijnbrug een flessenhals inrijdt. En dat is op meerdere plekken op het traject wel het geval."

De SP kijkt terug op een goede avond. Er zijn goede gesprekken gevoerd; er is veel nuttige informatie gedeeld. De kandidaat-Statenleden weten nu een stuk beter hoe ze de Rhenenaren in de provincie kunnen vertegenwoordigen, mochten ze gekozen worden. 

Meer berichten