Advies treinen en stations in de gemeente Neder-Betuwe

De jongerenraad van de gemeente Neder-Betuwe heeft deze week een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. De jongerenraad heeft onderzoek gedaan naar de mening van jongeren over de treinen en stations in de gemeente Neder-Betuwe. Dit is gedaan, omdat de jongerenraad van meerdere jongeren negatieve geluiden hoorde. De leden hebben dit onderzoek uitgevoerd door middel van een online enquête en jongeren te bevragen op de stations en in de treinen.

Opheusden - De meeste jongeren zijn (redelijk) tevreden over het treinvervoer. Wel zijn er een aantal dingen die beter kunnen. Vooral de volle treinen in de spits, en de aansluitingen leiden tot ergernis. Daarnaast is er doordeweeks en in het weekend behoefte aan treinen die eerder rijden. Tenslotte zijn er een aantal punten die op de stations beter kunnen.

De jongerenraad vraagt de gemeente Neder-Betuwe om een actieve lobby richting de vervoerder en de provincie. Hierbij zou aandacht gevraagd moeten worden voor betere aansluitingen van bus en trein en treinen die eerder vertrekken dan nu het geval is. Ook adviseert de jongerenraad om de overvolle treinen in de spits onder de aandacht te brengen. Dit zou kunnen in samenwerking met de gemeenten Overbetuwe en Buren. Verder wordt aan de gemeente gevraagd om te onderzoeken hoe de stations veiliger en beter kunnen worden. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig fietsenstallingen op station Kesteren.

De Jongerenraad Neder-Betuwe is een groep gedreven jongeren van 13-23 jaar uit de dorpen binnen gemeente Neder-Betuwe, die zich inzet om de gemeente nog beter te maken voor jongeren en daarvoor gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente.

De jongerenraad roept jongeren op om mee te denken over verbeterpunten in de gemeente. Jongeren met ideeën kunnen terecht op www.facebook.com/jongerenraadnb

Meer berichten