Vertegenwoordigers van ZAAP Rhenen overhandigen het scholenpakket. (Foto: Max Timons)
Vertegenwoordigers van ZAAP Rhenen overhandigen het scholenpakket. (Foto: Max Timons) (Foto: )

ZAAP biedt lespakket over Zwerfafval aan

Rhenen - ZAAP heeft vorige week een lespakket over Zwerfafval aan de basisscholen in de gemeente Rhenen overhandigd. De opruimorganisatie heeft zich in het najaar van 2018 tot doel gesteld om in het eerste kwartaal van 2019 aan alle basisscholen in Rhenen een uniform lespakket over het probleem zwerfafval en milieu aan te bieden. Daarnaast is een samenwerkingsverband met de gemeente opgestart, dat ervoor moet zorgen dat alle basisscholen optimaal het afval kunnen scheiden. Ongeveer in dezelfde periode kwam er een vraag van Hester en Roos (kinderen uit groep 8 van de Cuneraschool) om assistentie te verlenen bij een les over zwerfafval. Voor ZAAP betekende dit een unieke kans voor een try-out van het educatieprogramma. Het resultaat is, dat zowel de docenten, leerlingen en ZAAP enthousiast en tevreden zijn over dit project.
Ton van der Wal heeft de eer om als voorzitter van ZAAP het totaalpakket aan de Cuneraschool aan te bieden. Het bevat schoolbreed informatie over zwerfafval in het algemeen, plastic soup, afvalscheiding en recycling. Zo zijn er filmpjes en werkbladen beschikbaar, die de kinderen op eenvoudige wijze leren, dat het milieu geschaad wordt door met name plastics. De lessen worden door de leraren zelf gegeven, terwijl ZAAP het benodigde lesmateriaal verzorgt en indien gevraagd assistentie kan verlenen bij een prikles.

Meer berichten