Glasvezel in Rivierenland

Regio Rivierenland gaat de samenwerking aan met Digitale Stad om een hoogwaardig glasvezelnetwerk aan te leggen in de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Regio - Digitale Stad is inmiddels gestart met een vraagbundeling en wil tevens de gebieden met matige internetverbinding in Rivierenland meenemen in de aanleg. De laatste weken zijn er vragen bij het samenwerkingsverband van de acht Rivierenlandse gemeenten binnengekomen. Een onafhankelijke vraagbundeling van een andere marktpartij heeft flink wat verwarring veroorzaakt.


Kees Zondag is wethouder in Zaltbommel en namens Regio Rivierenland verantwoordelijk voor het glasvezelproject. Hij legt de situatie graag uit: "Wij werken samen met Digitale Stad om snel internet te leveren aan alle inwoners van het buitengebied. Deze samenwerking is het resultaat van een intensief en nauwkeurig proces. De reden dat we met hen samenwerken is simpel: zij leggen het netwerk aan onder de voorwaarden die wij gesteld hebben voor een hoogwaardig en toekomstvast glasvezelnetwerk voor onze inwoners. Het netwerk is 100% open, zij heffen geen extra heffing voor woningen in het buitengebied, vragen geen aansluitkosten (indien inwoners binnen 2 maanden een abonnement afsluiten) en bieden A-merken zoals KPN aan voor internet, televisie en telefonie over hun netwerk."


Digitale Stad heeft veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk in het buitengebied en in kernen. In de gemeente Buren is de vraagbundeling van Digitale Stad inmiddels succesvol afgerond en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk al gestart.


Naast de vraagbundeling van Digitale Stad, in samenwerking met Regio Rivierenland, is er ook een andere marktpartij actief: Glasvezel Buitenaf werkt op eigen houtje ook aan een vraagbundeling. Het aanbod van Glasvezel Buitenaf is niet samen met de gemeentes vormgegeven maar een geheel zelfstandig initiatief. Dit aanbod voldoet tevens niet aan de voorwaarden die Regio Rivierenland aan het nieuwe glasvezelnetwerk stelt.


Op 11 april heeft Glasvezel Buitenaf zich aan bewoners in het buitengebied gericht met een brief die nogal wat verwarring zaait. Zondag betreurt dit: "We betreuren het dat Glasvezel Buitenaf door middel van onjuiste informatie en stemmingmakerij mensen probeert te overtuigenbijna €1.000,- te laten betalen voor iets wat via hun gemeente onder betere voorwaarden op álle adressen geregeld kan worden: glasvezel!"


De bewoners van de adressen die in aanmerking komen voor aansluiting op het breedbandnetwerk ontvangen van Digitale Stad informatie over de aanleg van het netwerk en een aanbod waarop zij kunnen reageren. Zo krijgt Digitale Stad goed inzicht in de omvang van de vraag uit elke gemeente. Indien tenminste 50% van de adressen uit de vraagbundeling van Digitale Stad tekent om diensten via het netwerk af te nemen, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd. Geven de raden groen licht, dan kan de schop in de grond.


De vraagbundeling van Regio Rivierenland en Digitale Stad loopt tot 12 juni. Weten of u in aanmerking komt of wilt u zich aanmelden? Kijk op digitale-stad.nl/rivierenland. Meer informatie kan ook gevonden worden op breedbandrivierenland.nl.


- EINDE PERSBERICHT -Over Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van gemeenten. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken. Zie ook: www.regiorivierenland.nl


Perscontact (niet ter publicatie)
Neem voor meer informatie contact op met Kees Zondag, regionaal portefeuillehouder Breedband. Hij is te bereiken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Zaltbommel 0418 - 68 16 09. Of met Stan Herms, regionaal projectleider van het project Breedband Rivierenland, bereikbaar via 0344 - 63 85 55.

Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Aan het verzenden van informatie via e-mail zitten risico's. U en wij zijn er als organisaties verantwoordelijk voor die gegevens veilig te verzenden. Ontvangers en verzenders van e-mail dienen maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie. Regio Rivierenland sluit hiervoor aan bij de maatregelen geadviseerd door de AP en maakt voor mailcommunicatie gebruik van Transport Layer Security protocol STARTTLS.  Voor een goed beveiligde verbinding is het randvoorwaardelijk dat beide partijen gebruik maken van TLS, of uw mailserver is voorzien van een geldig SSL certificaat. Heeft u vragen, neemt  u dan contact op met FG Regio Rivierenland op fg@regiorivierenland.nl.

**********************************************************************
Dit email bericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze email ontvangt terwijl deze niet voor u is, verzoeken wij u per omgaande de afzender daarvan in kennis te stellen.
Regio Rivierenland is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Deze mail is gescand op virussen.

Regio Rivierenland
**********************************************************************

Meer berichten