Wethouder Simone Veldboer presenteert beleidsplannen, die belangrijk zijn voor de vitale samenleving. (Foto: Gemeente Rhenen)
Wethouder Simone Veldboer presenteert beleidsplannen, die belangrijk zijn voor de vitale samenleving. (Foto: Gemeente Rhenen) (Foto: Herman Stover)

Extra vergadering Commissie Samenleving Rhenen op 21 mei

Rhenen - Volgende week dinsdag om 19.30 uur wordt een extra vergadering van de raadscommissie Samenleving gehouden, waarbij burgers en organisaties kunnen inspreken op de beleidsterreinen Sport, Cultuur en Welzijn. De beleidsterreinen zijn belangrijk en faciliterend voor de Vitale Samenleving, een van de belangrijkste maatschappelijke doelen van dit college.

Wethouder Simone Veldboer presenteert binnenkort de beleidsnota's voor Sport en Cultuur en een beleidsnotitie Ruimte voor het Sociaal Domein. "Deze vormen samen de basis om een belangrijke doelstelling van dit college te realiseren: de Vitale Samenleving". Wat daar mee bedoeld wordt is, beschreven in de diverse beleidsnoties: "Rhenen wil een 'vitale samenleving' zijn waar alle inwoners, jong en oud, actief kunnen meedoen, zelfredzaam zijn en beschikken over een zelf oplossend vermogen. We willen dat ze zich welkom voelen, elkaar kunnen ontmoeten, samen een prettige en zinvolle invulling van hun tijd kunnen hebben en elkaar daarin kunnen ondersteunen. We streven een gemeenschap te zijn waar inwoners meer onderling zijn betrokken, in de buurt omzien naar elkaar en medeverantwoordelijkheid dragen voor elkaars welzijn en voor de leefbaarheid en veiligheid van de samenleving."

Beperkte middelen

Met deze beleidsnota's beoogt Veldboer een complete structuur op te zetten om de Vitale Samenleving in Rhenen uit te dragen en te realiseren. Alle drie de beleidsterreinen moeten daaraan bijdragen. In de diverse noties wordt aangegeven welke rol de gemeente hierin speelt en wat verwacht wordt van burgers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. "Rhenen staat bekend om zijn vele en goedwerkende vrijwilligersorganisaties, mensen die zich op tal van terreinen inzetten voor leefbare gemeenschap. Dat moet de gemeente naar beste kunnen faciliteren. We hebben daar maar beperkte middelen voor en daarom zullen we samen met burgers en organisaties keuzes in moeten maken".

't Gastland

Accommodatiebeleid is daarmee ook direct verbonden met de Vitale Samenleving. Gebouwen als 't Gastland en ook de Westpoort zijn o.a. belangrijk voor sport en maatschappelijke organisaties. Beide gebouwen zijn verouderd en dienen gerenoveerd en mogelijk zelfs vervangen te worden.
Meer informatie over de openbare bijeenkomst en de bijhorende nota's zijn te vinden op:

https://rhenen.raadsinformatie.nl/

Meer berichten