Beterbestburen (bbburen) start met nieuwsbrief voor Burenaren

“Beter Best Buren”, gaat inwoners van de Gemeente Buren informeren over diverse ontwikkelingen in Buren (om te beginnen over/in het Lingemeer).

Lienden - Bij allerlei ontwikkelingen bij overheid, bedrijven, verenigingen, organisaties etc. in de Gemeente Buren, constateert BBBuren, dat instanties weinig en/of ondoelmatig communiceren. BBBuren wil spil en doorgever van nieuws zijn. Dit via elektronisch nieuwsbrieven (via uw emailadres) en een website www.bbburen.nl (komt binnenkort).

BBBuren heeft reeds medewerking van Gemeente Buren, K3 Delta, AVRI etc.. Dit d.m.v. medewerking van communicatie afdelingen, door het ontvangen van hun nieuwsbrieven, persberichten en andere informatie. Er zullen ook andere bronnen bij komen. Betreffende bron zal BBBuren altijd met naam vermelden.

Informatie en nieuws vanuit Buren wordt letterlijk doorgegeven, vanuit de bronnen door BBBuren aan U. Bewoners van Buren hoeven niet te zoeken naar nieuws, dat doet BBBuren voor de bewoners. Bewoners van Buren kunnen uiteraard reageren op de informatie en zelf ook nieuws aanbrengen.

Om te testen of er belangstelling voor deze nieuwsbrief/website bestaat, geeft BBBuren eerst de inwoners van het Lingemeer de mogelijkheid om te reageren op de eerste Lingemeer proefeditie aan te geven of men verder geïnformeerd wenst te blijven. Hiervoor dienen de inwoners van eerst het Lingemeer en later andere kernen in Buren, hun emailadres aan BBBuren door te geven. De nieuwsbrief zal steeds aan vernieuwingen onderhevig zijn en indien inwoners van Buren nieuwsbijdrages (of foto’s) willen aanleveren, staat BBBuren daarvoor open.

Initiatiefnemer Ton Ax zegt over de nieuwe nieuwsbrief:

“Vrije nieuwsgaring” is waar BBBuren voor staat en daarbij opereren we onafhankelijk.        

“Vertrouwen is goed, controle is beter.”

Inwoners van Buren (Lingemeer) horen binnenkort meer over de nieuwsbrief en website.

Voor meer informatie: info@bbburen.nl en www.bbburen.nl (onder constructie)

Meer berichten