Op dinsdag 21 mei werd een overeenkomst voor toekomstige woningbouw ondertekend in Dodewaard.
Op dinsdag 21 mei werd een overeenkomst voor toekomstige woningbouw ondertekend in Dodewaard. (Foto: )

Nieuwe woningbouw in Dodewaard

Op dinsdag 21 mei ondertekenden wethouder Nees van Wolfswinkel van de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van KlokGroep Wonen bv uit Nijmegen, Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Varsseveld een overeenkomst voor toekomstige woningbouw in Dodewaard.

Dodewaard - Eind 2017 sloten zij daarover al een principeakkoord. Partijen zijn het eens over het vervolgproces. "Nees van Wolfswinkel: "Na zorgvuldig overleg met de partners en inwoners kunnen we binnenkort een ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage leggen, om te komen tot een mooie mix van woningen in de toekomstige wijk Fructus." Het benodigde ontwerpbestemmingsplan zal nog voor de zomervakantie ter inzage worden gelegd. Als alles voorspoedig verloopt, kan in de tweede helft van 2020 gestart worden met de bouw van woningen. Verkoop en voorbereidende werkzaamheden starten dan al eerder.

Al lang wordt gesproken over woningbouw in 'Fructus', Dodewaard. Eind 2017 sloegen de gemeente Neder-Betuwe en de drie ontwikkelaars de handen ineen om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan. Vervolgens is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de benodigde bestemmingsplanprocedure. Hoewel dit meer tijd kostte dan verwacht, is er op de achtergrond altijd hard doorgewerkt. Bovendien heeft de inspraakprocedure over het voorontwerp bestemmingsplan geleid tot een aantal goede aanvullende afspraken.

Fructus ligt aan de westzijde van Dodewaard, tussen bestaande woonwijken en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.

In september 2018 vond al inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakprocedure leverde een aantal mooie resultaten op. Belangrijk is bijvoorbeeld de mogelijkheid om zo'n tien extra woningen te bouwen. Die deed zich voor door de aankoop van een perceel, dat in eerste instantie omsloten zou worden door de toekomstige plannen. Ontwikkelende partijen en de huidige eigenaar van het perceel hebben hierover recent overeenstemming bereikt.

Daarnaast bleek uit de inspraakreacties, dat er veel belangstelling is voor seniorenwoningen. Iedereen die dat aangaf is vervolgens uitgenodigd voor een gesprek over de wensen. Met de ontwikkelende partijen zijn daarna afspraken gemaakt over een minimum aantal levensloopbestendige woningen.

Het gaat dan om lagere (één laag met een kap), maar wel bredere woningen die een volledig woonprogramma op de begane grond krijgen. Bovendien zal bij vrijwel alle reguliere hoekwoningen en twee-onder-één-kapwoningen de mogelijkheid geboden worden om een slaap- en badkamer op de begane grond te realiseren.

Meer berichten