Conradine de Reus, Berry Waroux en Martijn Martens tekenen de samenwerkingsovereenkomst
Conradine de Reus, Berry Waroux en Martijn Martens tekenen de samenwerkingsovereenkomst (Foto: Henk Bolt)

Kinderen van de Talentacademie laten mooie dingen zien

Op donderdag 23 mei verzorgden kinderen van de Daltonschool Culemborg, De Kaardebol, De Palster en de Koning Willem Alexanderschool in Culemborg meerdere workshops en een diner voor genodigden.

Regio - Zij nemen deel aan de Talent Academie en lieten zien wat zij daar zoal hebben geleerd. De Talent Academie is een initiatief van de Stichting Talent van het Kind die zich, in samenwerking met de vier bassischolen, richt op het ontwikkelen van de creatieve, sportieve, taalkundige en technische talenten van kinderen (noot: betreft de talentprofielen: cultuur, sport, taal en Natuur Milieu Educatie). Vooralsnog gebeurt dat in aansluiting op de reguliere schooltijden met als ultiem doel integratie in het lesprogramma van het basisonderwijs en het verlengen van de onderwijsleertijd. Het was een leuke bijeenkomst, waarbij de stichting (vertegenwoordigd door Conradine de Reus en Martijn Martens) en Rabobank West Betuwe (vertegenwoordigd door Berry Waroux) een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. De bank steunt het initiatief onder andere financieel, omdat zij dit initiatief een zinvolle aanvulling vindt op het reguliere onderwijs. Kinderen ontdekken spelenderwijs wat ze leuk vinden en krijgen (extra) kansen om hun talenten nog meer te ontwikkelen. www.talentvanhetkind.nl

Meer berichten