De vier deelnemers aan het NPV-debat over vaccinatie. Uiterst rechts staatssecretaris Paul Blokhuis (foto: Marco Diepeveen)
De vier deelnemers aan het NPV-debat over vaccinatie. Uiterst rechts staatssecretaris Paul Blokhuis (foto: Marco Diepeveen) (Foto: Marco)

Reactie staatssecretaris op NPV-debat

door Marco Diepeveen

KESTEREN - Een debatavond over vaccinatie van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) in Kesteren in april heeft veel reacties teweeg gebracht. Zo werd de vraag gesteld of het klopt dat voor de productie van vaccins geaborteerde foetussen worden gebruikt.

Staatssecretaris Paul Blokhuis, één van de sprekers, beloofde zijn ambtenaren dit te laten onderzoeken. In een schriftelijke reactie laat het ministerie van VWS nu weten dat alleen bij het productieproces voor de rodehondcomponent uit het BMR-vaccin een cellijn wordt gebruikt die eenmalig gestart is met cellen van foetaal weefsel. Deze specifieke cellijn gaat helemaal terug tot de jaren zestig. Om deze cellijn te starten, gebruikte een Amerikaanse arts longweefsel van een foetus die na drie maanden zwangerschap was geaborteerd.
Die abortus had overigens niets te maken met de productie van vaccins.

Zo'n cellijn bestaat uit cellen die kunstmatig worden gekweekt. En daarin worden vervolgens de virussen gekweekt die nodig zijn voor de vaccinproductie. Sinds de cellijn in de jaren zestig ontstond, zijn er miljoenen vaccins mee geproduceerd die veel ziekte en sterfgevallen hebben voorkomen.

Geen alternatief

Dit beperkte gebruik van menselijk embryomateriaal voor vaccinproductie is uitvoerig ethisch onderzocht en geëvalueerd en verantwoord bevonden. Onder andere omdat er geen alternatief is. Op basis van die oude cellijn waarvoor dus eenmalig menselijk weefsel is gebruikt, gaan op internet verhalen rond die suggereren dat er steeds opnieuw embryo's nodig zijn voor vaccinproductie. Dat is dus pertinent onjuist.

Diederik van Dijk, directeur NPV uit Veenendaal: "We zijn blij met de heldere weergave van het ministerie. Hun uitleg stemt overeen met wat onze medewerkers tot nu toe antwoorden op dit punt. Het feit dat er voor de vaccinproductie geen nieuw menselijk weefsel nodig is, bepaalt mede de ethische toelaatbaarheid van de huidige vaccinatie.
Ook het feit dat het niet gaat om een abortus met als doel vaccinproductie, is een belangrijke ethische overweging. De NPV is tegen behandelingen waarvoor weefsel van geaborteerde kinderen nodig is."

De NPV-afdeling Midden-Betuwe, de organisator van het debat, onderschrijft het commentaar van het hoofdbestuur.

Meer berichten