Foto: Google Streetview
Foto: Google Streetview

Breder onderzoek naar grenzen blijkt nodig

Er is een meerderheid in de Rhenense gemeenteraad voor een onderzoek naar een mogelijke grenscorrectie met Veenendaal. Het betreft vijfenzeventig woningen ten noorden van de Rondweg Oost en liggend tegen de Rondweg West, onder andere in de Veenendaalse wijk Petenbos.

Door Wim Lauffer

RHENEN/VEENENDAAL - Tijdens een informatiesessie in Rhenen, waarbij vertegenwoordigers van raadsfracties worden geïnformeerd en in dit geval ook worden geraadpleegd, werd over dit onderwerp gesproken. De raad wil het beoogde draagvlakonderzoek wel uitbreiden, waarbij vooral geïnventariseerd wordt, wat dan wel de problemen zijn. Geertje Wiesenekker (Rhenens Belang) vraagt zich hardop af of een grenscorrectie dan absoluut nodig is, mogelijk zijn er praktische maatregelen die de problematiek van een gemeentegrens door de wijk kunnen oplossen.
Tevens gaat de raad niet zomaar akkoord met het afstaan van grond aan Veenendaal. Burgemeester Hans van der Pas, portefeuillehouder, is wel van mening dat de huidige grens leidt tot complexe situaties. "Het zou eenvoudiger zijn als de grens een meer natuurlijke loop zou hebben, bijvoorbeeld langs de Cuneraweg, mogelijk dat we daar grond voor terug kunnen krijgen".

Ana Hulsebosch (RB) had daar wel een suggestie voor, zij stelt voor de Middelbuurtseweg bij de gemeente Rhenen te voegen. Van der Pas ziet dat als een optie, die in een volgende fase kan worden beoordeeld.
Nico Drost (Christen unie) vindt het belangrijk dat de inventarisatie van problemen in ieder geval leidt tot een oplossing daarvan, "wat uiteindelijk ook gebeurt, wel of geen grenscorrectie, de ontstane problemen moeten aangepakt worden". In de raadsvergadering van 31 januari staat dit onderwerp geagendeerd voor besluitname over wel of geen medewerking van Rhenen aan een onderzoek naar een grenscorrectie.

Veenendaal

De raadscommissie van Veenendaal is op 17 januari akkoord gegaan met de voorstellen om tot een draagvlakonderzoek te komen. De partijen juichen unaniem dit onderzoek toe en bedanken Rhenen voor de open wijze waarmee zij de problematiek tegemoet treden. Ook burgemeester Wouter Kolff werd gecomplimenteerd voor zijn slagvaardige optreden in deze kwestie. De meerderheid gaat er vanuit dat de betreffende bewoners zich graag willen aansluiten bij Veenendaal, alleen Coby van den Heuvel vroeg zich of er misschien een meerderheid is, die zich toch bij Rhenen wil aansluiten. Jan Breur van de SP spreekt voornamelijk zijn waardering uit over de Rhenense medewerking: "want Veenendaal heeft indertijd 'willens en weten' de woningen op Rhenens grondgebied gebouwd. We mogen onze handen dichtknijpen dat zij nu willen meewerken".
(Foto's links: Google Streetview)

Bij de gemeente Rhenen is uitgetekend wat een mogelijke grenswijziging kan zijn: volgend langs de Cuneraweg. Dat zou dan betekenen dat ook restaurant 3Zussen bij de te onderzoeken bedrijven/bewoners behoort in het kader van het draagvlakonderzoek. Het restaurant, het vroegere La Montage zit aan de Kerkewijk-Zuid te Rhenen. De grens is langs de rand van het achtergelegen grasland richting centrum.

Manager Simone tak laat desgevraagd weten dat ze weet dat er een onderzoek plaatsheeft. Over de gevolgen voor het restaurant - dat vaak verder gaat dan op het eerste gezicht lijkt - had ze nog niet nagedacht en zou dat bespreken met de eigenaar. Eén van die gevolgen is het veranderen van de plaatsnaam op alle briefpapier, visitekaartjes, internet, etc.

(Foto's: Google Streetview)

Meer berichten