Mw. Hol tijdens uitreiking 1e boek 'De Betuwe' Rhenen in 1957
Mw. Hol tijdens uitreiking 1e boek 'De Betuwe' Rhenen in 1957 (Foto: Familie-archief fam. Hol)

Markante vrouwen in het Streekmuseum

  Ingezonden

Op maandagavond 11 februari zal door mevrouw Ella Kok-Majewska, directeur van het Regionaal Archief Rivierenland uit Tiel een lezing worden gehouden over – vooral -markante vrouwen uit de Betuwe. Ella zal haar verhaal verbeelden met veel historisch archiefmateriaal. De voordracht zal plaatsvinden in het Streekmuseum Baron van Brakell aan de Provincialeweg 21 te Ommeren.

Spreekster heeft een diepgravende studie uitgevoerd naar vrouwen met een belangrijke rol en/of positie in de Nederlandse geschiedenis. De lezing omvat het tijdpad vanaf de vijftiende eeuw tot recent. In haar lezing zal Ella de nadruk leggen op de Betuwse vrouwen. Vooral over Adriana Hol (Jaan), dochter van een agrariër uit Ingen, die voor onderwijzeres leerde, het fruitteeltbedrijf van haar vader overnam, tussendoor Nederlandse letteren studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Jaan Hol, verwierf haar bekendheid vooral door haar baanbrekende publicaties over de dialectologische (maar ook volkskundige, naamkundige, streekhistorische, enz.) publicaties. Zo ook het, tot op de dag van vandaag, hiervoor geldende standaardwerk ‘De Betuwe’. Het onderzoeken en schrijven deed Jaan Hol naast haar baan als onderwijzeres en fruitteeltster. Mevrouw Hol bleef haar hele leven wonen aan de Brei in Ingen. Het ‘Dr. A.R. Holplein’ is naar haar vernoemd. Naast Jaan Hol zal Ella Kok ook vertellen over vrouwen als Maria van Reigersberg. Dit was de vrouw van Hugo de Groot. Samen met haar dienstmeisje verzonnen de vrouwen de list met de boekenkist. Dit is een kenmerkend element in onze Nederlandse geschiedenis. Maar ook over Lieneke Dijkzeul zal verhaald worden. Geboren in Sneek, verhuisde naar Amsterdam en daarna naar Culemborg. Schreef jeugdboeken en later ook boeken voor volwassenen. Natuurlijk komt ook Pietje Baltus uit Beesd in beeld. De vrouw die ruziede met de bekende politicus dr. Adriaan Kuyper.

Aanvang van de lezing is 20.00 uur, zaal open vanaf half acht, toegang gratis!

Meer berichten