Koster Van Kalkeren ontvangt bij zijn afscheid het zilveren draaginsigne van de VBK uit handen van de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Van der Wekken.
Koster Van Kalkeren ontvangt bij zijn afscheid het zilveren draaginsigne van de VBK uit handen van de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Van der Wekken. (Foto: hervormde gemeente Lienden)

Teunis van Kalkeren neemt afscheid als koster van de hervormde gemeente van Lienden

  Ingezonden

Tijdens een gemeenteavond op donderdag 31 januari j.l. nam de hervormde gemeente van Lienden afscheid van Teunis van Kalkeren als koster. Hij ontving uit handen van de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Jacco van der Wekken, het zilveren draaginsigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VBK). Deze onderscheiding, met bijbehorende oorkonde, werd uitgereikt als blijk van waardering voor het feit dat hij meer dan 22 jaar koster was van de hervormde kerk in Lienden.

Op zondag 13 januari j.l. was het de laatste keer dat Van Kalkeren als koster tijdens de kerkdienst actief was. Oud-predikant ds. T.C. de Leeuw ging tijdens de morgendienst voor en besteedde kort aandacht aan het vele werk dat Van Kalkeren voor de gemeente deed. De gemeente zong vervolgens de zogenaamde kosterspsalm (84: 5). Tijdens de gemeenteavond werden Van Kalkeren en zijn vrouw verrast met de uitreiking van het zilveren draaginsigne. Van Kalkeren werd getypeerd als een trouwe, alerte en dienstbare koster. Zijn enthousiaste begroeting bij binnenkomst van de kerk zorgde ervoor dat mensen zich welkom voelden. Tijdens de dienst lette hij goed op of alles in orde verliep, en als er problemen waren met het geluid stapte hij gerust naar de dominee op de kansel om een batterij te verwisselen of de microfoon beter te plaatsen. Niet alleen op de zondagen, maar ook door de weeks stond van Kalkeren paraat om hand en spandiensten te verlenen. Veel werk viel niet op, maar was wel onmisbaar. In alles werd hij met raad en daad ondersteund door zijn vrouw Sjanie. 

Meer berichten